Ewangelia na 6 lipca 2019 z komentarzem

Ewangelia na dziś z 6.07.2019 wg św. Mateusza 9, 14-17 z komentarzem:

Po powrocie Jezusa z krainy Gadareńczyków podeszli do Niego uczniowie Jana i zapytali:

„Dlaczego my i faryzeusze dużo pościmy, Twoi zaś uczniowie nie poszczą?” Jezus im rzekł: „Czy goście weselni mogą się smucić, dopóki pan młody jest z nimi? Lecz przyjdzie czas, kiedy zabiorą im pana młodego, a wtedy będą pościć. Nikt nie przyszywa łaty z surowego sukna do starego ubrania, gdyż łata obrywa ubranie, i gorsze staje się przedarcie.

Nie wlewają też młodego wina do starych bukłaków. W przeciwnym razie bukłaki pękają, wino wycieka, a bukłaki przepadają. Ale młode wino wlewają do nowych bukłaków, a tak jedno i drugie się zachowuje”.

Komentarz do Ewangelii na 6 lipca:

Słysząc pytanie, które uczniowie Jana postawili Jezusowi, warto zastanowić się, co nimi kierowało. Może chcieli znaleźć w oczach Jezusa uznanie. Może chcieli wytknąć Mu braki w zachowaniu Jego uczniów. Może kierowała nimi gorliwość. A może cicha zazdrość, że ktoś obok nie ponosi takich ciężarów jak oni. Jak ty zachowujesz się wobec ludzi, którzy nie podejmują praktyk religijnych podobnych do twoich?

Jezus z pozoru omija w swojej odpowiedzi sedno sprawy – nie chwali dokonań uczniów Jana, nie odnosi się do przepisów prawa. Odwraca perspektywę i wskazuje na nastawienie serc swoich rozmówców. Poddaje im pod refleksję, czy skupiając się na sobie nie omijają tego, co w tym momencie jest najistotniejsze – możliwości spotkania z Bogiem w Człowieku, Chrystusie. A ty, jakimi kierujesz się motywacjami podejmując praktyki religijne? Na kim się wtedy koncentrujesz – na sobie, drugim człowieku, Bogu?

Jezus idzie jeszcze dalej, przywołując obraz łatanego ubrania i młodego wina rozsadzającego stare bukłaki. W słowach dzisiejszej Ewangelii uderza wezwanie do radykalnej zmiany. Zastanów się, czy podejmowane przez ciebie praktyki religijne prowadzą do przemiany serca, do zmiany myślenia i nawyków, do przyjęcia w twoim życiu innej perspektywy? Jakie owoce rodzą się z tych praktyk – dla ciebie, dla twoich bliskich, dla ludzi, których spotykasz? Porozmawiaj z Jezusem o tym, co odkryłeś w czasie dzisiejszej modlitwy.

Źródła: modlitwawdrodze.pl

Zostaw komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *