Ewangelia na 6 kwietnia 2022 z komentarzem

Ewangelia na dziś z 6.04.2022 wg św. Jana 8, 31-42 z komentarzem:

Jezus powiedział do Żydów, którzy Mu uwierzyli: „Jeżeli trwacie w nauce mojej, jesteście prawdziwie moimi uczniami i poznacie prawdę, a prawda was wyzwoli”. Odpowiedzieli Mu: „Jesteśmy potomstwem Abrahama i nigdy nie byliśmy poddani w niczyją niewolę. Jakże Ty możesz mówić: „Wolni będziecie?” Odpowiedział im Jezus: „Zaprawdę, zaprawdę, powiadam wam: Każdy, kto popełnia grzech, jest niewolnikiem grzechu. A niewolnik nie pozostaje w domu na zawsze, lecz Syn pozostaje na zawsze. Jeżeli więc Syn was wyzwoli, wówczas będziecie rzeczywiście wolni.

Wiem, że jesteście potomstwem Abrahama, ale wy usiłujecie Mnie zabić, bo nie ma w was miejsca dla mojej nauki. Co Ja widziałem u mego Ojca, to głoszę; wy czynicie to, co usłyszeliście od waszego ojca”. W odpowiedzi rzekli do Niego: „Ojcem naszym jest Abraham”. Rzekł do nich Jezus: „Gdybyście byli dziećmi Abrahama, to dokonywalibyście czynów Abrahama. Teraz usiłujecie Mnie zabić, człowieka, który wam powiedział prawdę usłyszaną u Boga. Tego Abraham nie czynił. Wy dokonujecie czynów ojca waszego”.

Rzekli do Niego: „My nie urodziliśmy się z nierządu, jednego mamy Ojca – Boga”. Rzekł do nich Jezus: „Gdyby Bóg był waszym Ojcem, to i Mnie byście miłowali. Ja bowiem od Boga wyszedłem i przychodzę. Nie wyszedłem sam od siebie, lecz On Mnie posłał”.

Komentarz do Ewangelii na 6 kwietnia

„Jeśli trwacie w nauce mojej, poznacie prawdę (…), a prawda was wyzwoli”. Jezus przyszedł na świat po to, aby nam przekazać prawdę na temat tego, kim jest Bóg i kim jest człowiek w Jego oczach. Jak przyjmujesz prawdę o dobrym Bogu, dla którego jesteś bardzo ważny? Tak ważny, że był gotowy oddać za ciebie życie.

„Każdy kto popełnia grzech, jest niewolnikiem grzechu”. Faryzeusze nie chcieli odkryć prawdy, którą przyniósł Jezus. Trwali w grzechu pychy, uważając, że wiedzą wszystko lepiej. Wiedzą lepiej, jaki jest Bóg i czego od nich oczekuje. Jak wygląda twoja otwartość na nowość Jezusowej Ewangelii? Czy może o Bogu wiesz już „wszystko” jak faryzeusze?

„Teraz usiłujecie mnie zabić”. Faryzeusze byli gotowi zabić Jezusa, ponieważ nie spełniał ich oczekiwań. Nie mówił do nich tak, jakby sobie tego życzyli. Byli zamknięci na wszelką zmianę. Co możesz powiedzieć o twojej otwartości na nowe i niespodziewane działanie Boga w twoim życiu? Może jak faryzeusze, najchętniej zagłuszyłbyś Boże działanie w sobie, jeżeli ma coś w tobie zburzyć i zmienić? Proś Boga o otwartość na prawdę, z którą przychodzi do twojego życia.

Źródła: modlitwawdrodze.pl

Zostaw komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *