Ewangelia na 5 września 2021 z komentarzem

Ewangelia na dziś z 5.09.2021 wg św. Marka 7, 31-37 z komentarzem:

Jezus opuścił okolice Tyru i przez Sydon przyszedł nad Jezioro Galilejskie, przemierzając posiadłości Dekapolu.

Przyprowadzili Mu głuchoniemego i prosili Go, żeby położył na niego rękę. On wziął go na bok, z dala od tłumu, włożył palce w jego uszy i śliną dotknął mu języka; a spojrzawszy w niebo, westchnął i rzekł do niego: „Effatha”, to znaczy: Otwórz się. Zaraz otworzyły się jego uszy, więzy języka się rozwiązały i mógł prawidłowo mówić.

Jezus przykazał im, żeby nikomu nie mówili. Lecz im bardziej przykazywał, tym gorliwiej to rozgłaszali. I przepełnieni zdumieniem mówili: „Dobrze wszystko uczynił. Nawet głuchym słuch przywraca i niemym mowę”.

Komentarz do Ewangelii na 5 września:

W dzisiejszej Ewangelii dostrzegamy wagę modlitwy wstawienniczej. Podobnie jak paralityka przynieśli do Jezusa jego przyjaciele, tak też za głuchoniemym wstawili się inni. Prosili o łaskę dla tego, który sam nie mógł prosić. Często w naszym otoczeniu bywają osoby, które są z różnych względów zamknięte na Boga lub potrzebują modlitwy – same tego nie robią, ale ty zawsze możesz za nich prosić Boga. Jak korzystasz z tej możliwości?

Jezus uzdrawia za pomocą gestów, tak jak głuchoniemy mógł się porozumiewać wyłącznie za pomocą gestów. Choć inni przyprowadzili go do Jezusa, jednak on zabrał go na bok, z dala od tłumu. Dotknął tego, co było było w nim chore i potrzebowało uzdrowienia. Spojrzał w niebo, na swojego Ojca – dawcę wszelkich darów. Dla Jezusa nasze zamknięcie, nasze problemy, choroby, słabości, nie są przeszkodą, ale okazją do intymnego spotkania, które nas otwiera. Co w twoim życiu potrzebuje takiego otwarcia?

Otwarcie się głuchoniemego niesie dla nas naukę symboliczną. Najpierw musimy nauczyć się słuchać Boga, otworzyć na Jego Słowo, aby potem móc oddać chwałę Bogu i świadczyć, że On „dobrze wszystko uczynił”. Jednak nawet nasza duchowa głuchota, która potrzebuje uzdrowienia, nie jest przeszkodą dla Boga, który przemawia do nas w taki sposób, abyśmy mogli zrozumieć dobrodziejstwa, które nam wyświadcza. Jak ty rozmawiasz z Bogiem, jak słuchasz Boga? Porozmawiaj z Jezusem o tym, co pozostaje zamknięte w twoim sercu, co pozostaje głuche i nieme. Oddaj to Jego uzdrawiającej łasce.

Źródła: modlitwawdrodze.pl

Zostaw komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *