Ewangelia na 5 stycznia 2024 z komentarzem

Ewangelia na dziś z 5.01.2024 (J 1,43-51) z komentarzem:

Jezus postanowił udać się do Galilei. I spotkał Filipa. Jezus powiedział do niego: „Pójdź za Mną!” Filip zaś pochodził z Betsaidy, z miasta Andrzeja i Piotra. Filip spotkał Natanaela i powiedział do niego: „Znaleźliśmy Tego, o którym pisał Mojżesz w Prawie i Prorocy – Jezusa, syna Józefa, z Nazaretu”. Rzekł do niego Natanael: „Czy może być co dobrego z Nazaretu?” Odpowiedział mu Filip: „Chodź i zobacz”. Jezus ujrzał, jak Natanael podchodzi do Niego, i powiedział o nim: „Oto prawdziwy Izraelita, w którym nie ma podstępu”.

Powiedział do Niego Natanael: „Skąd mnie znasz?” Odrzekł mu Jezus: „Widziałem cię, zanim cię zawołał Filip, gdy byłeś pod figowcem”. Odpowiedział Mu Natanael: „Rabbi, Ty jesteś Synem Bożym, Ty jesteś Królem Izraela!” Odparł Mu Jezus: „Czy dlatego wierzysz, że powiedziałem ci: Widziałem cię pod figowcem? Zobaczysz jeszcze więcej niż to”. Potem powiedział do niego: „Zaprawdę, zaprawdę, powiadam wam: Ujrzycie niebiosa otwarte i aniołów Bożych wstępujących i zstępujących na Syna Człowieczego”.

Komentarz do Ewangelii na 5 stycznia:

Wczoraj rozważałeś fragment Ewangelii ukazujący, jak uczniowie dzielą się poznaniem Pana Jezusa z innymi i przyprowadzają do Niego kolejnych uczniów. Dzisiejszy fragment potwierdza tę prawdę, ale dodaje jeszcze inną: Jezus również sam wybiera i powołuje swoich uczniów. Odnaleziony i powołany przez Chrystusa Filip spotyka Natanaela. Filip dzieli się radością wiary z wątpiącym Natanaelem, ale to Jezus dokonuje cudu.

Jezus jest Bogiem i zna doskonale Natanaela, wie o jego najskrytszych tajemnicach i przyjmuje go takim, jakim jest. Jezus zna jego dobre i słabe strony. Doskonale wie, jak do niego dotrzeć. Tej wiedzy brakuje natomiast Filipowi. Zadaniem Filipa jest przyprowadzić bliźniego do Jezusa, a On sam dokona reszty. Co ta prawda mówi tobie, do czego zaprasza cię Pan?

Wyznanie wiary, jakie składa Natanael, jest poruszające. Otrzymał wielki skarb – uwierzył. Teraz jego życie zmieni się, będzie szedł za Jezusem każdego dnia. Czy jest coś piękniejszego od nawrócenia człowieka, który szuka? Porozmawiaj z Panem Jezusem jak przyjaciel z przyjacielem o wszystkim, czego doświadczyłeś podczas tej modlitwy.

Źródło: modlitwawdrodze.pl

Zostaw komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *