Ewangelia na 5 stycznia 2022 z komentarzem

Ewangelia na dziś z 5.01.2022 wg św. Jana 1, 43-51 z komentarzem:

Jezus postanowił udać się do Galilei. I spotkał Filipa. Jezus powiedział do niego: „Pójdź za Mną!” Filip zaś pochodził z Betsaidy, z miasta Andrzeja i Piotra. Filip spotkał Natanaela i powiedział do niego: „Znaleźliśmy Tego, o którym pisał Mojżesz w Prawie i Prorocy – Jezusa, syna Józefa, z Nazaretu”. Rzekł do niego Natanael: „Czy może być co dobrego z Nazaretu?” Odpowiedział mu Filip: „Chodź i zobacz”.

Jezus ujrzał, jak Natanael podchodzi do Niego, i powiedział o nim: „Oto prawdziwy Izraelita, w którym nie ma podstępu”. Powiedział do Niego Natanael: „Skąd mnie znasz?” Odrzekł mu Jezus: „Widziałem cię, zanim cię zawołał Filip, gdy byłeś pod figowcem”. Odpowiedział Mu Natanael: „Rabbi, Ty jesteś Synem Bożym, Ty jesteś Królem Izraela!” Odparł Mu Jezus: „Czy dlatego wierzysz, że powiedziałem ci: Widziałem cię pod figowcem? Zobaczysz jeszcze więcej niż to”.

Potem powiedział do niego: „Zaprawdę, zaprawdę, powiadam wam: Ujrzycie niebiosa otwarte i aniołów Bożych wstępujących i zstępujących na Syna Człowieczego”.

Komentarz do Ewangelii na 5 stycznia

„Pójdź za Mną” – zaprasza Jezus. Spróbuj usłyszeć te słowa. Zwraca się w ten sposób również do ciebie. On pragnie otworzyć twoje serce na miłość do bliźnich, których spotykasz. On chce cię nauczyć dawania siebie innym i służenia. Czy chciałbyś się tego nauczyć?

„Czy może być co dobrego z Nazaretu?” – pyta Natanael. To jego reakcja na świadectwo Filipa. W tym pytaniu czuć niedowierzanie i pewien dystans. W codzienności trudno dostrzec obecnego Boga. Możesz prosić o nowe oczy, by dostrzegać w spotykanych ludziach piękno i dobro. W takim „zwyczajnym człowieku” pragnie spotkać się z tobą Jezus.

Żyjesz, ponieważ Bóg pragnie obdarzać ciebie życiem. Miłość, którą przekazujesz bliźnim, jest miłością Boga w tobie. W niej jest pełnia radości, która chce się udzielać innym. Czy czujesz wdzięczność za te Boże dary? Tekst Ewangelii zaprasza do spotkania z Mesjaszem, który nieustannie wychodzi ci naprzeciw. Ufnie proś, aby twoje spotkania z Jezusem przemieniały twoje myśli, słowa i czyny

Źródła: modlitwawdrodze.pl

Like it.? Share it:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *