Ewangelia na 5 stycznia 2018 z komentarzem

Ewangelia na dziś z 5.01.2018 wg św. Jana 1, 43-51 z komentarzem:

Jezus postanowił udać się do Galilei. I spotkał Filipa. Jezus powiedział do niego: «Pójdź za Mną!» Filip zaś pochodził z Betsaidy, z miasta Andrzeja i Piotra. Filip spotkał Natanaela i powiedział do niego: «Znaleźliśmy Tego, o którym pisał Mojżesz w Prawie i Prorocy – Jezusa, syna Józefa, z Nazaretu». Rzekł do niego Natanael: «Czy może być co dobrego z Nazaretu?» Odpowiedział mu Filip: «Chodź i zobacz».

Jezus ujrzał, jak Natanael podchodzi do Niego, i powiedział o nim: «Oto prawdziwy Izraelita, w którym nie ma podstępu». Powiedział do Niego Natanael: «Skąd mnie znasz?» Odrzekł mu Jezus: «Widziałem cię, zanim cię zawołał Filip, gdy byłeś pod figowcem». Odpowiedział Mu Natanael: «Rabbi, Ty jesteś Synem Bożym, Ty jesteś Królem Izraela!»

Odparł Mu Jezus: «Czy dlatego wierzysz, że powiedziałem ci: Widziałem cię pod figowcem? Zobaczysz jeszcze więcej niż to». Potem powiedział do niego: «Zaprawdę, zaprawdę, powiadam wam: Ujrzycie niebiosa otwarte i aniołów Bożych wstępujących i zstępujących nad Syna Człowieczego»

Komentarz do Ewangelii 5 stycznia:

Często w życiu postępujemy według schematów. Są one czymś naturalnym, pomagają nam normalnie, sprawnie funkcjonować w codzienności. Dzięki nim unikamy wielu niebezpiecznych sytuacji, szybko wykonujemy zwykłe czynności. Jednak w relacjach z ludźmi mogą nam przeszkodzić: zamknąć nas na innych, doprowadzić do uprzedzeń. Czy jesteś gotowy porzucić swoje schematy, gdy będzie taka potrzeba?

Prywatność jest dla nas czymś niezwykle cennym. Bronimy jej często z dużym wysiłkiem. Stawiamy granice, których inni ludzie nie powinni przekraczać. Nie lubimy, gdy ktoś zbyt szybko próbuje się zbliżyć: stajemy się wtedy naturalnie nieufni. Może się jednak zdarzyć, że ktoś obcy od razu wchodzi w twoją bardzo wewnętrzną strefę. Jak wtedy reagujesz? Przekreślasz go czy jednak dajesz mu szansę?

Przypadkowe spotkania mogą czasem całkowicie zmienić nasze życie. Usłyszane słowa, konkretne gesty lub czyny mogą pobudzić nas do określonej reakcji. A czasem może to być tylko pewna obietnica: że twoje życie kiedyś się zmieni, że doświadczysz tego, czego zawsze pragnąłeś. Jak reagujesz na takie niespodzianki?

Źródła: ewangelia.org; modlitwawdrodze.pl

Zostaw komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *