Ewangelia na 5 sierpnia 2022 z komentarzem

Ewangelia na dziś z 5.08.2022 wg św. Mateusza 16, 24-28 z komentarzem:

Jezus rzekł do swoich uczniów:

„Jeśli ktoś chce pójść za Mną, niech się zaprze samego siebie, niech weźmie krzyż swój i niech Mnie naśladuje. Bo kto chce zachować swoje życie, straci je; a kto straci swe życie z mego powodu, znajdzie je. Cóż bowiem za korzyść odniesie człowiek, choćby cały świat zyskał, a na swej duszy szkodę poniósł? Albo co da człowiek w zamian za swoją duszę?

Albowiem Syn Człowieczy przyjdzie w chwale Ojca swego razem z aniołami swoimi i wtedy odda każdemu według jego postępowania. Zaprawdę, powiadam wam: Niektórzy z tych, co tu stoją, nie zaznają śmierci, aż ujrzą Syna Człowieczego przychodzącego w królestwie swoim”.

Komentarz do Ewangelii na 5 sierpnia

Mistrz gra w otwarte karty ze swoimi uczniami. Niczego przed nimi nie ukrywa. Zaprasza apostołów do radykalnej zmiany postawy życiowej. Jeszcze nie posyła ich na śmierć, ale uświadamia im, jak cenna i wymagająca jest obietnica królestwa Bożego. Jakie odczucia budzą w tobie słowa Jezusa?

Bardzo łatwo jest dzisiaj iść za Jezusem, tak naprawdę nie wybierając Go. Można być Jego apostołem w kościele czy duszpasterstwie, nie kochając Go. Nie jest trudno oszukać siebie i innych, że pełnisz wolę Bożą. Możesz żyć z Jezusa na Jego koszt, ale nie dla Niego. W ten sposób również można stracić swoje życie. Do czego cię wzywają słowa Mistrza?

Jezus daje przestrogę. Ukazuje, na czym polega prawdziwe „pójście za Nim”. Pan mówi dzisiaj, że jeśli chcesz żyć naprawdę, musisz obumrzeć dla własnych ambicji, iluzji i swoich koncepcji religijnych. One są szkodą dla duszy. Wybór Jezusa nie oznacza śmierci cielesnej, ale prawdziwą wolność duchową. Tej wolności Jezus chce dla ciebie. Wsłuchaj się jeszcze raz uważnie w słowa Pana. Jezus mówi nam wiele razy, że królestwo Boże już jest. Zaczyna się teraz, w naszych sercach. Proś dla siebie o otwarte serce gotowe na to, by przyjąć Boga. Proś o wiarę i ufność, że tylko On może przynieść ci prawdziwe życie.

Źródło: modlitwawdrodze.pl

Zostaw komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *