Ewangelia na 5 sierpnia 2021 z komentarzem

Ewangelia na dziś z 5.08.2021 wg św. Mateusza 16, 13-23 z komentarzem:

Gdy Jezus przyszedł w okolice Cezarei Filipowej, pytał swych uczniów: „Za kogo ludzie uważają Syna Człowieczego?” A oni odpowiedzieli: „Jedni za Jana Chrzciciela, inni za Eliasza, jeszcze inni za Jeremiasza albo za jednego z proroków”. Jezus zapytał ich: „A wy za kogo Mnie uważacie?” Odpowiedział Szymon Piotr: „Ty jesteś Mesjasz, Syn Boga żywego”. Na to Jezus mu rzekł: „Błogosławiony jesteś, Szymonie, synu Jony. Albowiem nie objawiły ci tego ciało i krew, lecz Ojciec mój, który jest w niebie.

Otóż i Ja tobie powiadam: Ty jesteś Piotr, czyli Opoka, i na tej opoce zbuduję Kościół mój, a bramy piekielne go nie przemogą. I tobie dam klucze królestwa niebieskiego; cokolwiek zwiążesz na ziemi, będzie związane w niebie, a co rozwiążesz na ziemi, będzie rozwiązane w niebie”. Wtedy surowo zabronił uczniom, aby nikomu nie mówili, że On jest Mesjaszem. Odtąd zaczął Jezus Chrystus wskazywać swoim uczniom na to, że musi udać się do Jerozolimy i wiele wycierpieć od starszych i arcykapłanów oraz uczonych w Piśmie; że będzie zabity i trzeciego dnia zmartwychwstanie.

A Piotr wziął Go na bok i począł robić Mu wyrzuty: „Panie, niech Cię Bóg broni! Nie przyjdzie to nigdy na Ciebie”. Lecz On odwrócił się i rzekł do Piotra: „Zejdź Mi z oczu, szatanie! Jesteś Mi zawadą, bo nie myślisz po Bożemu, lecz po ludzku”.

Komentarz do Ewangelii na 5 sierpnia:

Kiedy Piotr wyznaje wiarę w to, że Jezus jest Mesjaszem, Pan uświadamia mu, że wielkością Piotra nie jest wiedza, ale umiejętność słuchania natchnień Ducha Bożego. Odróżnienie, czy Jezus jest Prorokiem czy Zbawicielem, nie jest sprawą oczywistą nawet dla najbliższych uczniów, którzy od trzech lat wędrują ze swoim Mistrzem. Zastanów się, co dla ciebie jest najważniejsze w Jezusie?

Jezus nadaje Szymonowi nowe imię i składa wielką obietnicę, która odmieni życie tego prostego człowieka. Piotr ma umiejętność słuchania Boga, co sprawia, że można na nim zbudować Kościół. Przypomnij sobie taki moment w życiu, który zmienił twoje rozumienie Boga. Do czego cię to poprowadziło?

Po chwili wielkości przychodzi czas na upadek. Piotr, przed chwilą nazwany Opoką, teraz słyszy, że jest szatanem. Taka jest nasza ludzka kondycja, że po okresie słuchania Boga może przyjść pokusa, żeby Go pouczać. W naszym życiu również czas łaski przeplatają okresy posuchy i strapienia, a nawet grzechu. Spróbuj uświadomić sobie, co było powodem twojego ostatniego kryzysu. Boże, spraw, bym umiał patrzeć na świat Twoimi oczami i był uważny na Twoje natchnienia. I o to, bym umiał podnosić się z upadków.

Źródła: modlitwawdrodze.pl

Zostaw komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *