Ewangelia na 5 marca 2022 z komentarzem

Ewangelia na dziś z 5.03.2022 wg św. Marka 10, 17-27 z komentarzem:

Jezus zobaczył celnika, imieniem Lewi, siedzącego na komorze celnej. Rzekł do niego: «Pójdź za Mną!» On zostawił wszystko, wstał i z Nim poszedł.

Potem Lewi wydał dla Niego wielkie przyjęcie u siebie w domu; a był spory tłum celników oraz innych ludzi, którzy zasiadali z nimi do stołu. Na to szemrali faryzeusze i uczeni ich w Piśmie, mówiąc do Jego uczniów: «Dlaczego jecie i pijecie z celnikami i grzesznikami?»

Lecz Jezus im odpowiedział: «Nie potrzebują lekarza zdrowi, ale ci, którzy się źle mają. Nie przyszedłem powołać do nawrócenia się sprawiedliwych, lecz grzeszników».

Komentarz do Ewangelii na 5 marca

Każdy z nas ma komorę celną – swoją pracę, w której spędza wiele czasu. Jest ona mniej lub bardziej zaszczytna. Cieszymy się lepszą lub gorszą opinią. Jezus widzi cię w twej komorze. Widzi twój wysiłek, zaangażowanie, widzi z jakim oddaniem pracujesz, jak uczciwie wypełniasz obowiązki. Czy udało ci się kiedyś dostrzec przechodzącego Jezusa i usłyszeć jego zaproszenie?

Lewi zaprosił na ucztę Jezusa, ale też swoich bliskich, przyjaciół, kolegów. Dał im spotkać i dzielić stół z Jezusem. Na pewno i ty masz mniejszy lub większy wpływ na swoich współpracowników, sąsiadów, przyjaciół. Czy stwarzasz im szansę na spotkanie z Jezusem?

Czasami, jak szemrzący faryzeusze, oceniamy i kategoryzujemy innych, osądzamy ich wiarę, zaangażowanie czy postawy. Bóg patrzy inaczej. Nie brzydzi się człowiekiem, którego każdy inny ma dobre powody, aby się brzydzić. Zastanów się, czy twoimi ocenami nie blokujesz nawrócenia tym, którzy się źle mają? Poproś Jezusa, abyś rozpoznał, gdzie masz się źle, gdzie dręczy cię grzech i śmierć. Pozwól Mu wejść tam. On chce i może cię uzdrowić!

Źródła: modlitwawdrodze.pl

Zostaw komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *