Ewangelia na 5 grudnia 2021 z komentarzem

Ewangelia na dziś z 5.12.2021 wg św. Łukasza 3, 1-6 z komentarzem:

Było to w piętnastym roku rządów Tyberiusza cezara.

Gdy Poncjusz Piłat był namiestnikiem Judei, Herod tetrarchą Galilei, brat jego Filip tetrarchą Iturei i Trachonitydy, Lizaniasz tetrarchą Abileny; za najwyższych kapłanów Annasza i Kajfasza skierowane zostało słowo Boże do Jana, syna Zachariasza, na pustyni. Obchodził więc całą okolicę nad Jordanem i głosił chrzest nawrócenia dla odpuszczenia grzechów, jak jest napisane w księdze mów proroka Izajasza:

„Głos wołającego na pustyni: Przygotujcie drogę Panu, prostujcie ścieżki dla Niego! Każda dolina zostanie wypełniona, każda góra i pagórek zrównane, drogi kręte staną się prostymi, a wyboiste drogami gładkimi! I wszyscy ludzie ujrzą zbawienie Boże”.

Komentarz do Ewangelii na 5 grudnia

Słowo Boże zostało skierowane bezpośrednio do Jana Chrzciciela. Obok niego w tekście pojawiają się imiona arcykapłanów, ludzi, którzy całe życie służyli Bogu w świątyni. Jednak to do Jana Bóg przemawia bez żadnych pośredników, osobiście. Jego serce było otwarte na usłyszenie głosu Pana, ponieważ przebywał na pustyni w odosobnieniu. Zastanów się, jak przygotowujesz swoje serce na spotkanie z Bogiem?

Tekst z księgi proroka Izajasza jest potwierdzeniem misji danej Janowi przez Boga. Słowo Boże jest żywe i ostrzejsze niż wszelki miecz obosieczny, osądza pragnienia i myśli serca. Rozeznając, co przyniesie w naszym życiu większe dobro, warto odwoływać się do Pisma Świętego. Proś Pana o Jego światło w podejmowaniu trudnych i ważnych decyzji w twoim życiu.

Misją Jana było głoszenie chrztu nawrócenia w miejscu, które wskazał mu Pan. Dzięki wierności swojemu powołaniu nie tylko doprowadził innych do Jezusa, ale także sam Go spotkał. Pan cały czas czeka, aż poprosimy Go o wsparcie w naszych ludzkich zmaganiach. Słuchając tekstu Ewangelii po raz drugi, rozważ w pełnieniu, którego zadania potrzeba ci teraz szczególnie wierności i trwania przy Bogu. Na koniec modlitwy porozmawiaj z Janem Chrzcicielem. Poproś go o wstawiennictwo w wiernej i pełnej miłości służbie Bogu i innym ludziom.

Źródła: modlitwawdrodze.pl

Zostaw komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *