Ewangelia na 5 czerwca 2023 z komentarzem

Ewangelia na dziś z 5.06.2023 wg św. Marka 12, 1-12 z komentarzem:

Jezus zaczął mówić w przypowieściach do arcykapłanów, uczonych w Piśmie i starszych: „Pewien człowiek założył winnicę. Otoczył ją murem, wykopał tłocznię i zbudował wieżę. W końcu oddał ją w dzierżawę rolnikom i wyjechał. Gdy nadszedł czas, posłał do rolników sługę, by odebrał od nich należną część plonów winnicy. Ci chwycili go, obili i odprawili z niczym. Wtedy posłał do nich drugiego sługę; lecz i tego zranili w głowę i znieważyli.

Posłał jeszcze jednego, i tego zabili. I posłał wielu innych, z których jednych obili, drugich pozabijali. Miał jeszcze jednego – umiłowanego syna. Posłał go do nich jako ostatniego, bo mówił sobie: «Uszanują mojego syna». Lecz owi rolnicy mówili między sobą: «To jest dziedzic. Chodźcie, zabijmy go, a dziedzictwo będzie nasze». I chwyciwszy, zabili go i wyrzucili z winnicy. Cóż uczyni właściciel winnicy? Przyjdzie i wytraci rolników, a winnicę odda innym.

Nie czytaliście tych słów w Piśmie: Ten właśnie kamień, który odrzucili budujący, stał się głowicą węgła. Pan to sprawił i jest cudem w naszych oczach”. I starali się Go ująć, lecz bali się tłumu. Zrozumieli bowiem, że przeciw nim opowiedział tę przypowieść. Pozostawili Go więc i odeszli.

Komentarz do Ewangelii na 5 czerwca:

Pan przychodzi odebrać należną sobie część z plonów. To co mają ci rolnicy, otrzymali dzięki właścicielowi winnicy. Wszystko otrzymali od Niego. Wysyłając posłańców właściciel chce tylko przypomnieć o tej zależności. Nie chce zabrać im wszystkiego, ale tylko to co należne.

Pan przypomina, że winnica jest darem. Bóg czasem przypomina nam, że nasze życie jest taką dzierżawą, że my jesteśmy zależni od Niego. Czy dostrzegam w jaki sposób Jezus może próbować mi coś powiedzieć. Jak wygląda moja reakcja na Jego sygnały?

Słudzy chcieli mieć całą winnicę dla siebie. Może bali się, że oddając to co należne właścicielowi stracą wszystko. Czy widząc jakieś zaproszenie ze strony Pana Boga nie czuję się podobnie jak owi słudzy? Czy nie obawiam się straty życia, straty moich pragnień? Tekst nie mówi, że właściciel chce odebrać wszystko, ale tylko należną część. Pan Bóg nie chce zabierać nam wszystkiego, ale chce mieć miejsce w naszym życiu. Jezus chce odgrywać należną Sobie rolę w naszym życiu. Poproś Go o łaskę znajdowania czasu dla Niego oraz odwagi do podążania za Jego wolą.

Źródło: modlitwawdrodze.pl

Zostaw komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *