Ewangelia na 4 sierpnia 2020 z komentarzem

Ewangelia na dziś z 4.08.2020 wg św. Mateusza 15, 1-2.10-14 z komentarzem:

Do Jezusa przyszli faryzeusze i uczeni w Piśmie z Jerozolimy z zapytaniem:

„Dlaczego Twoi uczniowie postępują wbrew tradycji starszych? Bo nie myją sobie rąk przed jedzeniem”. Jezus przywołał do siebie tłum i rzekł do niego: „Słuchajcie i rozumiejcie: Nie to, co wchodzi do ust, czyni człowieka nieczystym, ale co z ust wychodzi, to właśnie go czyni nieczystym”. Wtedy przystąpili do Niego uczniowie i rzekli: „Czy wiesz, że faryzeusze zgorszyli się, gdy usłyszeli to słowo?”

On zaś odrzekł: „Każda roślina, której nie sadził Ojciec mój niebieski, będzie wyrwana. Zostawcie ich! To są ślepi przewodnicy ślepych. Jeśli zaś ślepy ślepego prowadzi, obaj w dół wpadną”.

Komentarz do Ewangelii na 4 sierpnia:

Faryzeusze i uczeni w Piśmie mieli wiele religijnych przepisów, które nimi rządziły, wręcz ich ograniczały. Przez wieki sami je sobie narzucali, zapominając stopniowo o istocie spotkania z Bogiem. Jezus zwraca uwagę na powierzchowność takiej wiary, a nawet na możliwość religijnego zaślepienia. A jak ty spotykasz się z Bogiem – w życiu, na modlitwie?

Do Boga możemy się zbliżać coraz bardziej, otwierając na Niego swoje serce, nie zatrzymując się jedynie na tym, co zewnętrzne, materialne, co proponuje świat. Otwierać się na Boga to jednocześnie oddalać się od siebie, od swoich przyzwyczajeń, nawyków. Zastanów się: co lub kto mieszka w twoim sercu i jakie są twoje wartości?

To, co wypływa z serca, kształtuje naszą postawę oraz relacje do Boga i bliźniego. Przejawia się w czynach, słowach i gestach. Stanowi o bliskości z Bogiem lub oddaleniu od Niego. Po ponownym wysłuchaniu Ewangelii pomyśl, co właśnie teraz możesz powiedzieć Jezusowi. Na zakończenie poproś Jezusa o światło na czas przyglądania się swojej wierze i postawie wobec Niego.

Źródła: modlitwawdrodze.pl

Zostaw komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.