Ewangelia na 4 marca 2023 z komentarzem

Ewangelia na dziś z 4.03.2023 wg św. Jana 15, 9-17 z komentarzem:

Jezus powiedział do swoich uczniów: „Jak Mnie umiłował Ojciec, tak i Ja was umiłowałem. Trwajcie w miłości mojej! Jeśli będziecie zachowywać moje przykazania, będziecie trwać w miłości mojej, tak jak Ja zachowałem przykazania Ojca mego i trwam w Jego miłości. To wam powiedziałem, aby radość moja w was była i aby radość wasza była pełna. To jest moje przykazanie, abyście się wzajemnie miłowali, tak jak Ja was umiłowałem.

Nikt nie ma większej miłości od tej, gdy ktoś życie swoje oddaje za przyjaciół swoich. Wy jesteście przyjaciółmi moimi, jeżeli czynicie to, co wam przykazuję. Już was nie nazywam sługami, bo sługa nie wie, co czyni jego pan, ale nazwałem was przyjaciółmi, albowiem oznajmiłem wam wszystko, co usłyszałem od Ojca mego.

Nie wy Mnie wybraliście, ale Ja was wybrałem i przeznaczyłem was na to, abyście szli i owoc przynosili, i by owoc wasz trwał – aby Ojciec dał wam wszystko, o cokolwiek Go poprosicie w imię moje. To wam przykazuję, abyście się wzajemnie miłowali”.

Komentarz do Ewangelii na 4 marca:

Miłość to nie tylko emocje, przyjemne uczucie ciepła w sercu. Miłość wyraża się w działaniu, w życiu według przykazań Jezusa. Zachowywanie reguł kojarzy nam się bardziej z unikaniem łamania przepisów, niż z wyrażaniem miłości, a jednak „trwanie w miłości” nie opiera się na zmiennych emocjach, lecz na wierności.

„Miłość powinna się zakładać więcej na czynach niż na słowach”, jak napisał święty Ignacy. Jezus mówi, że prawdziwa miłość to oddanie życia drugiemu człowiekowi, a nawet, jeśli trzeba, za drugiego człowieka. Za kogo mógłbyś oddać życie? Za najbliższych może i tak, a za alkoholika stojącego pod sklepem?

To nie ty wybrałeś Boga, choć może czasem tak myślisz, to Bóg wybrał ciebie. Zaproponował ci swoją przyjaźń, zaprosił do współpracy. Bóg nie wydaje poleceń jak słudze czy, jak powiedzielibyśmy dziś, zatrudnionemu pracownikowi, ale dzieli się swoimi planami, pragnieniami. Zaprasza do udziału w ich realizacji. Być przyjacielem Boga, wybranym, kochanym, zaproszonym do udziału w Jego misji przynoszenia miłości na świat – to jest pełna radość.

Źródło: modlitwawdrodze.pl

Zostaw komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *