Ewangelia na 4 marca 2020 z komentarzem

Ewangelia na dziś z 4.03.2020 wg św. Jana 15, 9-17 z komentarzem:

Jezus powiedział do swoich uczniów:

„Jak Mnie umiłował Ojciec, tak i Ja was umiłowałem. Trwajcie w miłości mojej! Jeśli będziecie zachowywać moje przykazania, będziecie trwać w miłości mojej, tak jak Ja zachowałem przykazania Ojca mego i trwam w Jego miłości. To wam powiedziałem, aby radość moja w was była i aby radość wasza była pełna. To jest moje przykazanie, abyście się wzajemnie miłowali, tak jak Ja was umiłowałem.

Nikt nie ma większej miłości od tej, gdy ktoś życie swoje oddaje za przyjaciół swoich. Wy jesteście przyjaciółmi moimi, jeżeli czynicie to, co wam przykazuję. Już was nie nazywam sługami, bo sługa nie wie, co czyni jego pan, ale nazwałem was przyjaciółmi, albowiem oznajmiłem wam wszystko, co usłyszałem od Ojca mego. Nie wy Mnie wybraliście, ale Ja was wybrałem i przeznaczyłem was na to, abyście szli i owoc przynosili, i by owoc wasz trwał – aby Ojciec dał wam wszystko, o cokolwiek Go poprosicie w imię moje. To wam przykazuję, abyście się wzajemnie miłowali”.

Komentarz do Ewangelii na 4 marca:

Słowa, które Jezus kieruje do ciebie, wcale nie są łatwe. Najwięcej wspomina w nich o miłości, która przecież w Jego wydaniu przekracza ludzkie pojęcie. Jednak w tej Ewangelii Jezus bardzo ją ukonkretnia: nazywa cię przyjacielem. Co to dla ciebie znaczy, że sam Bóg, który jest święty oraz któremu niczego nie brakuje, nazywa cię przyjacielem?

Przyjaźń jest niezwykłą relacją. Pełno w niej bezinteresowności, poświęcenia, zrozumienia. Jeśli człowieka stać na taki dar z siebie, to co dopiero Boga, który nie zna granic, dla którego wszystko jest możliwe! Jakim przyjacielem Bóg stara się być dla ciebie?

Chrystus, jako wierny przyjaciel, chce prawdziwej radości dla ciebie, takiej, która będzie trwała nawet w trudnościach. W Jezusie radość ta zapanowała szczególnie w chwili, gdy zbawiał ciebie na Krzyżu, choć nie było mu wtedy łatwo. Jezus tym samym pokazał, że kluczem do radości jest żarliwa miłość. Gdzie w twoim życiu brakuje jeszcze miłości wobec drugiej osoby? Nie zastanawiaj się nad tym, na ile cię stać. Uczyń pierwszy krok i zobacz, jak Jezus będzie cię prowadził i wspierał, bo przecież jest Przyjacielem.

Źródła: modlitwawdrodze.pl

Zostaw komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *