Ewangelia na 31 stycznia 2021 z komentarzem

Ewangelia na dziś z 31.01.2021 wg św. Marka 1, 21-28 z komentarzem:

W Kafarnaum Jezus w szabat wszedł do synagogi i nauczał.

Zdumiewali się Jego nauką: uczył ich bowiem jak ten, który ma władzę, a nie jak uczeni w Piśmie. Był właśnie w ich synagodze człowiek opętany przez ducha nieczystego. Zaczął on wołać: „Czego chcesz od nas, Jezusie Nazarejczyku? Przyszedłeś nas zgubić. Wiem, kto jesteś: Święty Boga”. Lecz Jezus rozkazał mu surowo: „Milcz i wyjdź z niego! ”

Wtedy duch nieczysty zaczął nim miotać i z głośnym krzykiem wyszedł z niego. A wszyscy się zdumieli, tak że jeden drugiego pytał: „Co to jest? Nowa jakaś nauka z mocą. Nawet duchom nieczystym rozkazuje i są Mu posłuszne”. I wnet rozeszła się wieść o Nim wszędzie po całej okolicznej krainie galilejskiej.

Komentarz do Ewangelii na 31 stycznia:

Niełatwo jest przekonać kogoś do wiary w Boga, wyłącznie wyjaśniając przepisy i normy etyczne, tak jak to robili uczeni w piśmie. Najpierw trzeba poznać działanie Boga. Może to być potężne objawienie mocy, a może spokojne, ale głęboko poruszające doświadczenie spotkania. Przypomnij sobie doświadczenie w twoim życiu, kiedy sam byłeś świadkiem mocy Bożej.

Jeżeli dziś tylu ludzi odchodzi od chrześcijaństwa, to głównie nie z powodu zgorszenia w Kościele, ale dlatego, że nie doświadczyli mocy Jezusa, porywającej siły Jego nauczania. Jak postrzegasz obecną sytuację w Kościele? Czy rozmawiasz o niej z Jezusem?

Jezus ma władzę uwolnienia od rozmaitych uwikłań, zniewoleń, uzależnień, grzechów, od tego wszystkiego, co nie pozwala ci żyć w wolności i pokoju. Czy zwracasz się do Niego o pomoc w chwilach życiowego zamętu? Na koniec pobądź chwilę w ciszy, w obecności Boga. Poproś o łaskę zachowania i pielęgnowania owoców tej modlitwy.

Źródła: modlitwawdrodze.pl

Zostaw komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *