Ewangelia na 30 września 2017 z komentarzem

Ewangelia na dziś z 30.09.2017 wg św. Łukasza 9, 43B-45 z komentarzem:

Gdy wszyscy pełni byli podziwu dla wszystkich czynów Jezusa, On powiedział do swoich uczniów: «Weźcie wy sobie dobrze do serca te słowa: Syn Człowieczy będzie wydany w ręce ludzi».

Lecz oni nie rozumieli tego powiedzenia; było ono zakryte przed nimi, tak że go nie pojęli, a bali się zapytać Go o to powiedzenie.

Komentarz do Ewangelii 30 września:

Śmiało można powiedzieć, że Jezus zbliża się do szczytu popularności. W naszych czasach wszystkie gazety, portale internetowe pisałyby o Nim. Jest uwielbiany przez ludzi. Wszyscy Go podziwiają. Ale dlaczego? Bo nauczał mądrych rzeczy? Nie. Z powodu cudów, które zdziałał. Ale przy tym wszystkim nie przestaje nauczać, siać ziarno Słowa Bożego. Potrafi wykorzystać okazję i tego uczy również ciebie.

Pomimo popularności, sukcesu, Jezus nie zapomina o swojej misji. Ma nauczać, ale również zbawić ludzi. Zbawić przez cierpienie, które Go czeka. Gdy w naszym życiu bardziej odczuwamy łaskę Bożą, obecność Jezusa, nie zapominajmy o tym, że czekają nas również dni ciemne i ciężkie, ale niech ten czas wielkiej łaski będzie czasem przygotowania na kroczenie za Jezusem także w chwilach trudnych.

Nie musimy wszystkiego rozumieć. Nie musimy rozumieć, dlaczego w naszym życiu wszystko nam się udaje albo wszystko nam się wali. Uczniowie nie rozumieli tego. Ich życie legło w gruzach, gdy Jezus został ukrzyżowany, pomimo tego że On im to zapowiadał. Potrzeba było Jego zmartwychwstania oraz zesłania Ducha Świętego. To są dwie rzeczy, które w naszej wierze są potrzebne: spotkać Zmartwychwstałego i otworzyć się na Ducha Świętego.  Proś o łaskę spotkania Jezusa zmartwychwstałego i o otwartość na działanie Ducha Świętego. Niech te dwa doświadczenia będą dla ciebie światłem na drogach życia.

Źródła: ewangelia.org; modlitwawdrodze.pl

Like it.? Share it:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *