Ewangelia na 30 stycznia 2020 z komentarzem

Ewangelia na dziś z 30.01.2020 wg św. Marka 4, 21-25 z komentarzem:

Jezus mówił ludowi:

„Czy po to wnosi się światło, by je umieścić pod korcem lub pod łóżkiem? Czy nie po to, żeby je umieścić na świeczniku? Nie ma bowiem nic ukrytego, co by nie miało wyjść na jaw. Kto ma uszy do słuchania, niechaj słucha!”

I mówił im: „Baczcie na to, czego słuchacie. Taką samą miarą, jaką wy mierzycie, odmierzą wam i jeszcze wam dołożą. Bo kto ma, temu będzie dodane; a kto nie ma, pozbawią go nawet tego, co ma”.

Komentarz do Ewangelii na 30 stycznia:

Światło umieszcza się na świeczniku, aby pozwalało ludziom widzieć. O kim myślisz w kontekście światła? O sobie czy o Jezusie? Czy potrafisz świecić Jego światłem?

Jezus mówi, że nie ma nic ukrytego, co by nie stało się jawne. To obietnica poznania Boga i Jego prawd, ujrzenia zakrytego Boga twarzą w twarz. Jednak ujawnienie tajemnic jest trudne, ma się wiele do ukrycia: mniejszych lub większych grzechów. Jakie emocje budzą się w tobie? Zastanów się, czy twoje uwikłania nie hamują cię w drodze do przebywania z Bogiem.

Bóg stworzył ludzi jako istoty wchodzące w relacje – z Nim samym czy z innymi ludźmi. W relacje wnosisz samego siebie, czyli to wszystko, co cię napełnia. Zastanów się, czy twoje wnętrze sprawi, że znajdziesz się w grupie osób, którym będzie dodane, czy też zabiorą ci to, co masz?

Na koniec oddaj Bogu wszystko, czym żyjesz, co masz i kim jesteś. Poproś, by to rozjaśnił swoim światłem i napełnił swoją miłością.

Źródła: modlitwawdrodze.pl

Zostaw komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *