Ewangelia na 30 października 2021 z komentarzem

Ewangelia na dziś z 30.10.2021 wg św. Łukasza 14, 1. 7-11 z komentarzem:

Gdy Jezus przyszedł do domu pewnego przywódcy faryzeuszów, aby w szabat spożyć posiłek, oni Go śledzili.

Potem opowiedział zaproszonym przypowieść, gdy zauważył, jak sobie pierwsze miejsca wybierali. Tak mówił do nich: „Jeśli cię ktoś zaprosi na ucztę, nie zajmuj pierwszego miejsca, by przypadkiem ktoś znamienitszy od ciebie nie był zaproszony przez niego. Wówczas przyjdzie ten, kto was obu zaprosił, i powie ci: „Ustąp temu miejsca”, a wtedy musiałbyś ze wstydem zająć ostatnie miejsce.

Lecz gdy będziesz zaproszony, idź i usiądź na ostatnim miejscu. A gdy przyjdzie ten, który cię zaprosił, powie ci: „Przyjacielu, przesiądź się wyżej”. I spotka cię zaszczyt wobec wszystkich współbiesiadników. Każdy bowiem, kto się wywyższa, będzie poniżony, a kto się uniża, będzie wywyższony”.

Komentarz do Ewangelii na 30 października

Lubimy zaszczytne miejsca. Lubimy być zauważani. Potrzebujemy akceptacji. Jeśli jednak ta potrzeba będzie motorem naszego działania, będziemy mieć niewłaściwą motywację, a to właśnie motywacje są kluczowe. Dlatego Jezus mówi, aby nie szukać pierwszego miejsca. Uczy nas pokory i świadomości naszych braków. Zastanów się, co najczęściej cię motywuje: pragnienie bycia kimś czy służenie innym?

Bycie na ostatnim miejscu nie oznacza wycofania, uciekania od odpowiedzialności w imię źle rozumianej pokory. Chodzi o znalezienie swojego miejsca. Jezus jest Tym, który cię zaprasza. Jest to zaproszenie do życia w pełni. Obrazem tej pełni jest uczta. Jezus nazywa cię przyjacielem i pokazuje twoje miejsce. Jakie to miejsce?

Wywyższanie się wynika z porównywania do innych. Prowadzi do śmierci duchowej, gdyż taka postawa zakłada, że to inni powinni nad sobą pracować, a nie ja. Brak rozwoju nie jest staniem w miejscu. Jest cofaniem się. Dlatego Jezus mówi o tych, którzy się wywyższają, że zostaną poniżeni. Poczucie bycia lepszym może zdarzyć się każdemu. Może być tak subtelne, że łatwo go nie zauważyć. Jeśli zauważysz taką postawę w sobie, to dobrze. To szansa na rozwój. W jakich sytuacjach dostrzegasz w sobie poczucie bycia lepszym od innych? Podziękuj Jezusowi za spotkanie z Nim. Poproś o łaskę prawdziwej pokory.

Źródła: modlitwawdrodze.pl

Zostaw komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *