Ewangelia na 30 marca 2022 z komentarzem

Ewangelia na dziś z 30.03.2022 wg św. Jana 5, 17-30 z komentarzem:

Żydzi prześladowali Jezusa, ponieważ uzdrowił w szabat. Lecz Jezus im odpowiedział: „Ojciec mój działa aż do tej chwili i Ja działam”. Dlatego więc Żydzi tym bardziej usiłowali Go zabić, bo nie tylko nie zachowywał szabatu, ale nadto Boga nazywał swoim Ojcem, czyniąc się równym Bogu. W odpowiedzi na to Jezus im mówił: „Zaprawdę, zaprawdę, powiadam wam: Syn nie może niczego czynić sam z siebie, jeśli nie widzi Ojca czyniącego. Albowiem to samo, co On czyni, podobnie i Syn czyni.

Ojciec bowiem miłuje Syna i ukazuje Mu to wszystko, co sam czyni, i jeszcze większe dzieła ukaże Mu, abyście się dziwili. Albowiem jak Ojciec wskrzesza umarłych i ożywia, tak również i Syn ożywia tych, których chce. Ojciec bowiem nie sądzi nikogo, lecz cały sąd przekazał Synowi, aby wszyscy oddawali cześć Synowi, tak jak oddają cześć Ojcu. Kto nie oddaje czci Synowi, nie oddaje czci Ojcu, który Go posłał. Zaprawdę, zaprawdę, powiadam wam: Kto słucha słowa mego i wierzy w Tego, który Mnie posłał, ma życie wieczne i nie idzie pod sąd, lecz ze śmierci przeszedł do życia.

Zaprawdę, zaprawdę, powiadam wam, że nadchodzi godzina, nawet już jest, kiedy to umarli usłyszą głos Syna Bożego, i ci, którzy usłyszą, żyć będą. Jak Ojciec ma życie w sobie samym, tak również dał to Synowi: mieć życie w sobie. Dał Mu władzę wykonywania sądu, ponieważ jest Synem Człowieczym. Nie dziwcie się temu! Nadchodzi bowiem godzina, kiedy wszyscy, co są w grobach, usłyszą głos Jego: i ci, którzy pełnili dobre czyny, pójdą na zmartwychwstanie do życia; ci, którzy pełnili złe czyny – na zmartwychwstanie do potępienia. Ja sam z siebie nic czynić nie mogę. Sądzę tak, jak słyszę, a sąd mój jest sprawiedliwy; szukam bowiem nie własnej woli, lecz woli Tego, który Mnie posłał”.

Komentarz do Ewangelii na 30 marca

Lubimy, gdy wszystko działa zgodnie z naszymi przewidywaniami i wizją sprawiedliwości. Gdy ktoś zachowuje się w nieoczekiwany sposób, gdy przekracza ustalone prawa i zasady, rodzi się w nas niepokój. Ci, którzy widzieli Jezusowy cud uzdrowienia w szabat i słyszeli o Jego wyjątkowej relacji z Bogiem, też nie potrafili tego zaakceptować. Jak ty reagujesz na zaskakujące sytuacje?

Czasami bywa, że chcemy aby nasze życie duchowe było szczegółowo sprecyzowane i wpisane w jakieś schematy. Próbujemy ustalić raz na zawsze naszą relację do Boga i nasze miejsce w świecie. Tymczasem relacja Jezusa z Bogiem nie jest sztywna, lecz jest pełna życia, pełna zadziwiających czynów. Jest procesem, który się dzieje. Jakie myśli i uczucia rodzą się w tobie na myśl o tym, że twoja relacja z Bogiem też może być taką zadziwiającą drogą pełną życia?

Przyzwyczailiśmy się do klasycznej koncepcji sprawiedliwości, w której zło należy karać, a dobro wynagradzać. Tymczasem Jezus, powołując się na Bożą sprawiedliwość, wypowiada zdanie: „Kto słucha słowa mego i wierzy w Tego, który Mnie posłał, ma życie wieczne i nie idzie pod sąd, lecz ze śmierci przeszedł do życia”. Co rodzi się w twoim sercu, gdy słyszysz te słowa? Na koniec spróbuj wrócić do poruszeń serca, które zrodziły się w tobie podczas tej modlitwy. Opowiedz o nich Bogu – Temu, który chce wchodzić z tobą w relację pełną życia.

Źródła: modlitwawdrodze.pl

Zostaw komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *