Ewangelia na 30 listopada 2018 z komentarzem

Ewangelia na dziś z 30.11.2018 wg św. Mateusza 4, 18-22 z komentarzem:

Przechodząc obok Jeziora Galilejskiego, Jezus ujrzał dwóch braci: Szymona, zwanego Piotrem, i brata jego, Andrzeja, jak zarzucali sieć w jezioro; byli bowiem rybakami.

I rzekł do nich: «Pójdźcie za Mną, a uczynię was rybakami ludzi».

Oni natychmiast, zostawiwszy sieci, poszli za Nim. A idąc stamtąd dalej, ujrzał innych dwóch braci: Jakuba, syna Zebedeusza, i brata jego, Jana, jak z ojcem swym Zebedeuszem naprawiali w łodzi swe sieci. Ich też powołał. A oni natychmiast zostawili łódź i ojca i poszli za Nim.

Komentarz do Ewangelii na 30 listopada:

Jezus wybiera sobie uczniów. Są to prawdopodobnie ludzie, których już wcześniej poznał, rozmawiał z nimi, jadał… Spotkania z nimi nie są przypadkowe. Pan Jezus przychodzi do konkretnych osób, bo wie, kogo chce mieć w swoim najbliższym gronie. Piotr, Andrzej, Jakub i Jan to ludzie pracy, specjaliści w swojej dziedzinie. Jezus zaprasza ich do porzucenia wszystkiego i odnalezienia nowej drogi.

Dlaczego Jezus powołuje uczniów? Dlaczego powołuje ciebie? Bo pragnie się podzielić sobą, swoją wspólnotą z Ojcem i Duchem. Chce ci pokazać, jak być dobrym dla ludzi, jak żyć w tym świecie tak, by nie stracić z oczu jego miłości. Jezus będzie cię tego wszystkiego uczył, ale to twoim zadaniem jest konkretne zaangażowanie i poświęcenie czasu na wsłuchiwanie się w jego naukę.

Przed tobą konieczność podjęcia decyzji: czy zostać w tym, czemu poświęcasz dużo uwagi, czy pójść za Jezusem i skupić się na tym, co ci proponuje. Wsłuchaj się jeszcze raz w tekst Ewangelii i zapytaj Jezusa, do czego cię zaprasza. Poproś Jezusa, by uczył cię wsłuchiwać się w Jego głos, tak byś mógł iść i Go naśladować.

Źródła: modlitwawdrodze.pl

Like it.? Share it:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *