Ewangelia na 30 grudnia 2017 z komentarzem

Ewangelia na dziś z 30.12.2017 wg św. Łukasza 2, 36-40 z komentarzem:

Gdy Rodzice przynieśli Dzieciątko Jezus do świątyni, była tam prorokini Anna, córka Fanuela z pokolenia Asera, bardzo podeszła w latach. Od swego panieństwa siedem lat żyła z mężem i pozostała wdową.

Liczyła już osiemdziesiąty czwarty rok życia. Nie rozstawała się ze świątynią, służąc Bogu w postach i modlitwach dniem i nocą. Przyszedłszy w tej właśnie chwili, sławiła Boga i mówiła o Nim wszystkim, którzy oczekiwali wyzwolenia Jerozolimy.

A gdy wypełnili wszystko według Prawa Pańskiego, wrócili do Galilei, do swego miasta Nazaret. Dziecię zaś rosło i nabierało mocy, napełniając się mądrością, a łaska Boża spoczywała na Nim.

Komentarz do Ewangelii 30 grudnia:

Prorokini Anna została w swoim życiu dotknięta cierpieniem. Szybka śmierć męża, wiele lat samotności, trudne w tamtych czasach życie wdowy… Taka sytuacja mogła zrodzić bunt, zwątpienie, smutek. Prorokini Anna wybrała jednak drogę zawierzenia i służby Bogu. Jaka jest twoja reakcja na cierpienie i ból?

Ilekroć w twoim życiu dzieje się coś trudnego i bolesnego, stajesz przed wyborem pomiędzy wiarą a zwątpieniem, nadzieją a jej brakiem. Zdarza się, że nie masz żadnego wpływu na nieszczęścia, które spadają na ciebie. Zawsze jednak ty decydujesz, jak przyjmiesz te trudne doświadczenia. Czy potrafisz ufać Bogu, gdy po ludzku nie widać nawet światełka nadziei?

Prorokini Anna, mimo starszego wieku, trwała nieustannie w służbie Bogu. Przyjęła swoje życie takim, jakim jest i zawierzyła je do końca Bogu. Nie kalkulowała, czy to się jej opłaca. Bóg jednak dał jej łaskę spotkania z Jezusem. Bóg i dla ciebie ma liczne dary. Chce jednak, byś przestał o Nim myśleć w kategoriach opłacalności. Czy potrafisz w relacji z Bogiem być bezinteresowny? Pomódl się o to, byś w trudnych momentach swojego życia potrafił ufać Bogu i nigdy nie zwątpił w Jego miłość do ciebie.

Źródła: ewangelia.org; modlitwawdrodze.pl

Like it.? Share it:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *