Ewangelia na 3 stycznia 2018 z komentarzem

Ewangelia na dziś z 3.01.2018 wg św. Jana 1, 29-34 z komentarzem:

Jan zobaczył podchodzącego ku niemu Jezusa i rzekł: «oto Baranek Boży, który gładzi grzech świata. To jest Ten, o którym powiedziałem: „Po mnie przyjdzie Mąż, który mnie przewyższył godnością, gdyż był wcześniej ode mnie”.

Ja Go przedtem nie znałem, ale przyszedłem chrzcić wodą w tym celu, aby on się objawił Izraelowi». Jan dał takie świadectwo: «Ujrzałem ducha, który zstępował z nieba jak gołębica i spoczął na Nim.

Ja Go przedtem nie znałem, ale Ten, który mnie posłał, abym chrzcił wodą, powiedział do mnie: „Ten, nad którym ujrzysz ducha zstępującego i spoczywającego na Nim, jest Tym, który chrzci duchem Świętym”. Ja to ujrzałem i daję świadectwo, że on jest Synem Bożym».

Komentarz do Ewangelii 3 stycznia:

Jan Chrzciciel daje świadectwo o Jezusie, mówiąc że jest On Barankiem Bożym, który gładzi grzech świata. Dla Żydów było oczywistym, że grzechy może gładzić tylko Bóg. Świadectwo Jana o Boskości Jezusa jest świadectwem bardzo odważnym. Jest to zarówno wyjawienie tożsamości Jezusa, rozpoznanie w Nim Boga, jak również odpowiedź na długie wyczekiwania Mesjasza, który przychodzi na świat, aby dokonać zbawienia.

Świadectwo Jana i zstąpienie Ducha Św. na Jezusa jest poprzedzone chrztem w Jordanie. Jan jeszcze przez przyjściem nad Jordan Jezusa, podejmuje się tego zadania, wiedząc, że przyjdzie Ktoś Mocniejszy, kto będzie chrzcił Duchem Św. Przyjmuje zadanie głoszenia Chwały Bożej jeszcze przed jej publicznym objawieniem w postaci Jezusa. Dwukrotnie powtarza zdanie „Ja Go wcześniej nie znałem”. Jednak brak osobistego spotkania z Jezusem nie sprawia, że Bóg jest dla niego daleki. Jan trwa w bliskości z Bogiem poprzez ufne oczekiwanie na przyjście Syna Bożego.

Zobacz, jak Jan realizuje swoją rolę w objawieniu Zbawiciela, czując się posłanym do przygotowania Mu drogi. W jaki sposób Ty dbasz o objawienie Dobrej Nowiny? Porozmawiaj z Bogiem o tym, gdzie w swojej codzienności możesz dawać o Nim świadectwo.

Źródła: ewangelia.org; modlitwawdrodze.pl

Like it.? Share it:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *