Ewangelia na 3 października 2018 z komentarzem

Ewangelia na dziś z 3.10.2018 wg św. Łukasza 9, 57-62 z komentarzem:

Gdy Jezus z uczniami szedł drogą, ktoś powiedział do Niego: „Pójdę za Tobą, dokądkolwiek się udasz”. Jezus mu odpowiedział: „Lisy mają nory i ptaki powietrzne gniazda, lecz Syn Człowieczy nie ma miejsca, gdzie by głowę mógł oprzeć”.

Do innego rzekł: „Pójdź za Mną”. Ten zaś odpowiedział: „Panie, pozwól mi najpierw pójść i pogrzebać mojego ojca”. Odparł mu: „Zostaw umarłym grzebanie ich umarłych, a ty idź i głoś królestwo Boże”.

Jeszcze inny rzekł: „Panie, chcę pójść za Tobą, ale pozwól mi najpierw pożegnać się z moimi w domu”. Jezus mu odpowiedział: „Ktokolwiek przykłada rękę do pługa, a wstecz się ogląda, nie nadaje się do królestwa Bożego”.

Komentarz do Ewangelii na 3 października:

W dzisiejszej Ewangelii Jezus na swojej drodze spotyka trzy osoby, które pragną przebywać w bliskości z Nim. Te spotkania ukazują ważne kwestie w relacji z Chrystusem. Pierwsza osoba składa Mu piękną obietnicę. Jezus jednak nie mydlił jej oczu i wytłumaczył, jak naprawdę wygląda bycie z Nim. Co do tej pory obiecałeś Jezusowi? Jak jesteś temu wierny?

Drugą osobę, którą Chrystus spotyka, zaprasza do pójścia za Nim. Ona może i tego chce, lecz pojawia się pewna przeszkoda, która w oczach tej osoby jest większa od zaproszenia Jezusa. Chrystus mówi tylko jedno: „Zostaw”. Czy jest coś, co jeszcze mnie wiąże i nie pozwala swobodnie trwać przy Chrystusie?

Trzecia osoba wyraża chęć pójścia za Chrystusem, ale czuje, że jest zobowiązana wobec swoich bliskich. W odpowiedzi Jezus używa mocnych słów, jakby widział, że ta chęć pożegnania się z bliskimi nie jest tak naprawdę tym, czego ta osoba potrzebuje. Która z moich relacji odciąga mnie jeszcze od prawdziwego życia, życia w pełni? Która z moich relacji potrzebuje zmiany? Jezus na pewno nie chce twojego lęku z powodu tego, co może być jeszcze nie tak między wami. On daje ci wolność i niczego nie będzie od Ciebie wymagać na siłę. Zaufaj Mu i daj się prowadzić.

Źródła: modlitwawdrodze.pl

Zostaw komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *