Ewangelia na 3 maja 2022 z komentarzem

Ewangelia na dziś z 3.05.2022 wg św. Jana 19, 25-27 z komentarzem:

A obok krzyża Jezusowego stały:

Matka Jego i siostra Matki Jego, Maria, żona Kleofasa, i Maria Magdalena.

Kiedy więc Jezus ujrzał Matkę i stojącego obok Niej ucznia, którego miłował, rzekł do Matki: “Niewiasto, oto syn Twój”. Następnie rzekł do ucznia: “Oto Matka twoja”. I od tej godziny uczeń wziął Ją do siebie.

Komentarz do Ewangelii na 3 maja

W tej krótkiej Ewangelii kluczową postacią jest umierający na krzyżu Chrystus. Jednak aż pięć razy pojawia się w niej także słowo „Matka”. Matka Jezusa, jako ta, która towarzyszy Mu w ostatnich godzinach męczeństwa, współcierpi z Nim, potem pochowa swego Syna.

Zgodnie z wolą Chrystusa, Jan zostaje oddany pod opiekę Maryi. Maryja przeszła długą drogę jako matka. Bycie pod Jej opieką oznacza bezpieczeństwo, czułość, bezwarunkowe oddanie. Jan otrzymuje od Chrystusa niezwykły dar, Jego Matkę. Wyobraź sobie siebie na miejscu Jana, co czujesz?

Słowa Jezusa „oto Matka twoja” skierowane do Jana mogą świadczyć też o tym, jaka odpowiedzialność spoczywa na nim. Relacja matka-dziecko to relacja wzajemności. Im dziecko młodsze, tym więcej potrzebuje matczynej opieki. Z czasem zaczyna się to zmieniać. Dziecko dorasta i przejmuje opiekę nad rodzicem. Co oznacza dla ciebie bycie dzieckiem Maryi? Jakiej pomocy od Maryi potrzebujesz obecnie, o co chcesz Ją prosić? Ona zawsze będzie przy tobie, tak jak była ze swoim Synem, do końca. Pamiętaj o tym.

Źródło: modlitwawdrodze.pl

Zostaw komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.