Ewangelia na 3 listopada 2023 z komentarzem

Ewangelia na dziś z 3.11.2023 wg św. Łukasza 14,1-6 z komentarzem:

Gdy Jezus przyszedł do domu pewnego przywódcy faryzeuszów, aby w szabat spożyć posiłek, oni Go śledzili. A oto zjawił się przed Nim pewien człowiek chory na wodną puchlinę. Wtedy Jezus zapytał uczonych w Prawie i faryzeuszów: „Czy wolno w szabat uzdrawiać, czy też nie?” Lecz oni milczeli. On zaś dotknął go, uzdrowił i odprawił. A do nich rzekł: „Któż z was, jeśli jego syn albo wół wpadnie do studni, nie wyciągnie go zaraz, nawet w dzień szabatu?” I nie zdołali Mu na to odpowiedzieć.

Komentarz do Ewangelii na 3 listopada:

Jezus jest wystawiony na próbę: faryzeusze chcą sprawdzić, czy przestrzega twardych reguł szabatu, czyli zakazu jakiejkolwiek pracy. Chcą podważyć zasadność Jego działań, które wykraczają poza surowe żydowskie prawa, ale są zgodne z nauką miłości bliźniego. Jezus prowokuje faryzeuszy do spojrzenia na normy z innej perspektywy i zerwania z bezmyślnym przywiązaniem do wytyczonych reguł. Czy potrafisz oceniać sytuację z różnych perspektyw, tak aby dostrzegać punkt widzenia i potrzeby innych?

Stosunek Jezusa do faryzeuszów jest nacechowany zainteresowaniem i chęcią zmiany sposobu ich myślenia; może uważa, że potrzebują Jego pomocy bardziej niż uzdrowiony chory. Widząc, że nie pozwalają sobie na odstępstwa od reguł, stara się pokazać, że dobro bliźniego jest na pierwszym planie i przysłania wszystko inne. Niestety, dopóki faryzeusze nie dopuszczą słów Jezusa do siebie, nic się nie zmieni. W oparciu o jakie kryteria podejmujesz życiowe decyzje?

Ewangelia nie rozstrzyga jednoznacznie tego, czy faryzeusze przyznali rację Jezusowi, czy nie. Niewykluczone, że zaczęli mieć wątpliwości, czy ich bezkompromisowe postępowanie jest słuszne. Być może milcząc, zastanawiali się, czy Jezus mimo wszystko nie postąpił dobrze uzdrawiając chorego, który potrzebował Jego pomocy. On nie ustaje w wysiłkach, aby uzdrowić duchowo faryzeuszów, dlatego, że wierzy w ich przemianę i stara się wejść w ich perspektywę oceny rzeczywistości.

Źródło: modlitwawdrodze.pl

Zostaw komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *