Ewangelia na 3 kwietnia 2017 z komentarzem

Ewangelia na dziś z 3.04.2017 wg św. Jana 8, 1-11 z komentarzem:

Jezus udał się na Górę Oliwną, ale o brzasku zjawił się znów w świątyni. Cały lud schodził się do Niego, a On, usiadłszy, nauczał ich. Wówczas uczeni w Piśmie i faryzeusze przyprowadzili do Niego kobietę którą pochwycono na cudzołóstwie, a postawiwszy ją pośrodku, powiedzieli do Niego: «Nauczycielu, tę kobietę dopiero pochwycono na cudzołóstwie. W Prawie Mojżesz nakazał nam takie kamienować. A Ty co powiesz?»

Mówili to wystawiając Go na próbę, aby mieli o co Go oskarżyć. Lecz Jezus schyliwszy się, pisał palcem po ziemi. A kiedy w dalszym ciągu Go pytali, podniósł się i rzekł do nich: «Kto z was jest bez grzechu, niech pierwszy rzuci w nią kamieniem». I powtórnie schyliwszy się, pisał na ziemi. Kiedy to usłyszeli, wszyscy jeden po drugim zaczęli odchodzić, poczynając od starszych, aż do ostatnich. Pozostał tylko Jezus i kobieta, stojąca na środku.

Wówczas Jezus, podniósłszy się, rzekł do niej: «Niewiasto, gdzież oni są? Nikt cię nie potępił?»A ona odrzekła: «Nikt, Panie!» Rzekł do niej Jezus: «I Ja ciebie nie potępiam. Idź, i odtąd już nie grzesz».

Komentarz do Ewangelii 3 kwietnia:

Dzisiejsza Ewangelia ukazuje Jezusa, który spotyka się z ludźmi. Jedni przyszli aby Go słuchać, inni – aby wystawić na próbę. Kobieta pochwycona na cudzołóstwie została do Niego przyprowadzona. Po co ty przychodzisz do Jezusa? Jaką masz intencję? Co chcesz od Niego otrzymać?

Istnieje taka pokusa, aby porównywać się z innymi ludźmi. Ten, kto chce się poniżyć, zawsze znajdzie lepszego od siebie. Ktoś, kto chce się dowartościować lub ukryć swoje słabości, zawsze znajdzie osobę, która mu w tym pomoże. Jednak to zawsze wiąże się z osądem i oskarżeniem. Jakie jest twoje patrzenie na innych ludzi i siebie samego? Ile jest tam sądu, a ile zwykłej, braterskiej postawy miłości Boga i bliźniego?

„I Ja ciebie nie potępiam” – Słowo, które wypowiedział Jezus do kobiety wyraża nieskończone miłosierdzie Boga. Oznacza to, że On jest bardziej miłosierny względem każdego człowieka, niż my sami względem siebie i innych ludzi. Wierzysz w to? Proś Wszechmogącego Boga, by ten czas czytania Słowa przyniósł ci zaufanie w Jego nieskończone miłosierdzie i Jego prowadzenie do zbawienia.

Źródła: ewangelia.org; modlitwawdrodze.pl

Like it.? Share it:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *