Ewangelia na 3 grudnia 2019 z komentarzem

Ewangelia na dziś z 3.12.2019 wg św. Łukasza 10, 21-24 z komentarzem:

Jezus rozradował się w Duchu Świętym i rzekł:

„Wysławiam Cię, Ojcze, Panie nieba i ziemi, że zakryłeś te rzeczy przed mądrymi i roztropnymi, a objawiłeś je prostaczkom. Tak, Ojcze, gdyż takie było Twoje upodobanie. Ojciec mój przekazał Mi wszystko. Nikt też nie wie, kim jest Syn, tylko Ojciec; ani kim jest Ojciec, tylko Syn i ten, komu Syn zechce objawić”.

Potem zwrócił się do samych uczniów i rzekł: „Szczęśliwe oczy, które widzą to, co wy widzicie. Bo powiadam wam: Wielu proroków i królów pragnęło ujrzeć to, co wy widzicie, a nie ujrzeli, i usłyszeć, co słyszycie, a nie usłyszeli”.

Komentarz do Ewangelii na 3 grudnia:

Ludzie prości otrzymują poznanie rzeczy Bożych. Dlatego powinniśmy uczyć się prostoty. Ale jak? Święty Ignacy mówi, że człowiek jest stworzony, by chwalić, czcić i służyć Bogu, a przez to zbawić swoją duszę. Proste? Zastanów się więc, jak możesz służyć Bogu. Służba to życie przykazaniami, spełnianie zwykłych, dobrych obowiązków dnia codziennego…

Jak chwalić i czcić Boga, pokazuje dzisiaj sam Jezus. Przez codzienne odkrywanie piękna w dziełach Boga. Przez dostrzeganie, kim jest Bóg. Zobacz, jak Pan działał w ostatnim tygodniu w twoim życiu. Podziękuj Mu za to. Uciesz się tymi rzeczami.

To wszystko prowadzi do radości. Nie chodzi wcale o jakąś wesołkowatość, ale stałe dostrzeganie działania Boga. Czasami w trudach dnia codziennego potrzeba zobaczyć właśnie te małe promienie, by dalej pewnie kroczyć za Jezusem. Ile jest w tobie takiej radości wynikającej z wiary? Proś o Ducha Świętego, w którym rozradował się Jezus, by przymnażał ci wiary i radości każdego dnia.

Źródła: modlitwawdrodze.pl

Zostaw komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *