Ewangelia na 29 września 2017 z komentarzem

Ewangelia na dziś z 29.09.2017 wg św. Jana 1, 47-51 z komentarzem:

Jezus ujrzał, jak Natanael podchodzi do Niego, i powiedział o nim: «Oto prawdziwy Izraelita, w którym nie ma podstępu». Powiedział do Niego Natanael: «Skąd mnie znasz?» Odrzekł mu Jezus: «Widziałem cię, zanim cię zawołał Filip, gdy byłeś pod figowcem».

Odpowiedział Mu Natanael: «Rabbi, Ty jesteś Synem Bożym, Ty jesteś Królem Izraela!» Odparł Mu Jezus: «Czy dlatego wierzysz, że powiedziałem ci: Widziałem cię pod figowcem? Zobaczysz jeszcze więcej niż to».

Potem powiedział do niego: «Zaprawdę, zaprawdę, powiadam wam: Ujrzycie niebiosa otwarte i aniołów Bożych wstępujących i zstępujących nad Syna Człowieczego».

Komentarz do Ewangelii 29 września:

W usłyszanej przed chwilą Ewangelii sam Syn Boży mówi ci o aniołach. Spróbuj je sobie wyobrazić. Nie są to postacie tylko dla dzieci, lecz stworzone przez Boga potężne duchy.

Jezus nawiązuje do snu Jakuba, opisanego w księdze Rodzaju, w którym miedzy ziemią a niebem rozpięte są schody, po których schodzą i wchodzą aniołowie. W tym fragmencie Jezus przedstawia siebie jako łączącego ziemię z niebem. Mówimy przecież, że prowadzi nas do Ojca. Na tej drodze są również obecni aniołowie jako środki pomocy. W jaki sposób z nich korzystasz? Czy prosisz o ich pomoc w trudnych sprawach? Oni mogą wstawiać się za tobą u Boga.

Obietnica Syna Bożego dotyczy zobaczenia otwartego nieba. To znak łaski. Pomyśl o dobru, które już otrzymałeś. Możesz się ucieszyć, bo ta obietnica jest niezmienna. Pan nie przestanie dawać ci łaski na drodze do nieba. Porozmawiaj z Jezusem, jak to czynią przyjaciele idący ramię w ramię ku jednemu celowi.

Źródła: ewangelia.org; modlitwawdrodze.pl

Like it.? Share it:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *