Ewangelia na 29 stycznia 2021 z komentarzem

Ewangelia na dziś z 29.01.2021 wg św. Marka 4, 26-34 z komentarzem:

Jezus mówił do tłumów:

„Z królestwem Bożym dzieje się tak, jak gdyby ktoś nasienie wrzucił w ziemię. Czy śpi, czy czuwa, we dnie i w nocy, nasienie kiełkuje i rośnie, sam nie wie jak. Ziemia sama z siebie wydaje plon, najpierw źdźbło, potem kłos, a potem pełne ziarno w kłosie. Gdy zaś plon dojrzeje, zaraz zapuszcza sierp, bo pora już na żniwo”. Mówił jeszcze: „Z czym porównamy królestwo Boże lub w jakiej przypowieści je przedstawimy?

Jest ono jak ziarnko gorczycy; gdy się je wsiewa w ziemię, jest najmniejsze ze wszystkich nasion na ziemi. Lecz wsiane, wyrasta i staje się większe od innych jarzyn; wypuszcza wielkie gałęzie, tak że ptaki podniebne gnieżdżą się w jego cieniu”. W wielu takich przypowieściach głosił im naukę, o ile mogli ją rozumieć. A bez przypowieści nie przemawiał do nich. Osobno zaś objaśniał wszystko swoim uczniom.

Komentarz do Ewangelii na 29 stycznia:

„Z królestwem Bożym dzieje się tak, jakby ktoś nasienie wrzucił w ziemię…”. Te słowa odnoszą się do każdego człowieka. Jezus jest tym, który wrzuca ziarno słowa Bożego w serce człowieka. Nieznany jest czas, kiedy ziarno zakiełkuje i wyda owoc. Nie wiadomo, czy owoc dojrzeje albo czy nie zgnije. Jak odbierasz słowa Jezusa w stosunku do twojego życia?

„Z czym porównamy królestwo Boże…”. Słowa Jezusa mogą zadziwić. Porównanie maleńkiego ziarenka gorczycy do dużego drzewa, które z niego wyrasta jest obrazem życia człowieka. Słowo Boże może być zaczynem czegoś wielkiego: pragnienia, nawrócenia lub zdumienia tym, czego Bóg dokonuje w człowieku. Kiedy ostatnio miałeś takie doświadczenia? Jak się wtedy czułeś?

Słowa przypowieści są zachętą do zobaczenia i zastanowienia się nad tym, jakim jesteś uczniem Jezusa. Zastanów się, jaki konkretny plon przynosi Słowo Boże w twoim życiu? Porozmawiaj z Maryją. Co w dzisiejszej modlitwie najbardziej cię poruszyło, za co chcesz szczególnie podziękować? Poproś ją, aby uczyła cię trwania przy swoim Synu.

Źródła: modlitwawdrodze.pl

Like it.? Share it:

2 komentarze do wpisu: Ewangelia na 29 stycznia 2021 z komentarzem

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *