Ewangelia na 28 października 2017 z komentarzem

Ewangelia na dziś z 28.10.2017 wg św. Łukasza 6, 12-19 z komentarzem:

Pewnego razu Jezus wyszedł na górę, aby się modlić, i całą noc trwał na modlitwie do Boga. Z nastaniem dnia przywołał swoich uczniów i wybrał spośród nich dwunastu, których też nazwał apostołami: Szymona, któremu nadał imię Piotr, i brata jego, Andrzeja, Jakuba, Jana, Filipa, Bartłomieja, Mateusza, Tomasza, Jakuba, syna Alfeusza, Szymona z przydomkiem Gorliwy, Judę, syna Jakuba, i Judasza Iskariotę, który stał się zdrajcą.

Zszedł z nimi na dół i zatrzymał się na równinie; był tam liczny tłum Jego uczniów i wielkie mnóstwo ludu z całej Judei i z Jeruzalem oraz z nadmorskich okolic Tyru i Sydonu; przyszli oni, aby Go słuchać i znaleźć uzdrowienie ze swych chorób.

Także i ci, których dręczyły duchy nieczyste, doznawali uzdrowienia. A cały tłum starał się Go dotknąć, ponieważ moc wychodziła od Niego i uzdrawiała wszystkich.

Komentarz do Ewangelii 28 października:

Jezus pomimo swej Boskiej i ludzkiej natury spędzał dużo czasu na modlitwie. W Ewangelii słyszałeś, że trwał On na modlitwie całą noc. Było przed Nim ważne wydarzenie – wybór 12 apostołów, którzy mieli stanowić pierwszy Kościół. Jednak gdy Jezus wybrał dwunastu, długo nie świętowali tego wydarzenia. Zeszli z góry i spotkali ludzi z odległych miejscowości, którzy przyszli specjalnie do Jezusa.

Może przyszli, podobnie jak ty dzisiaj, posłuchać słów Jezusa? W tekście Ewangelii słyszymy, że przyszli oni także, aby znaleźć uzdrowienie ze swych chorób. Jezus mógłby więcej czasu poświęcić swoim apostołom na górze, ale On z nimi od razu idzie do tych, do których chce ich posłać – potrzebujących, zranionych i chorych.

Każdy chrześcijanin jest posłany przez Jezusa, a więc i ty zostałeś wybrany przez Niego jak apostołowie. Stało się to na twoim chrzcie, gdzie po imieniu wezwał cię Jezus. Z drugiej strony nieustannie potrzebujemy uzdrowienia. Przynajmniej tego duchowego, bo sami nie jesteśmy w stanie się uleczyć z naszych grzechów i słabości.  Podziękuj Jezusowi, że powołuje cię do relacji z Nim pomimo twoich słabości i niedociągnięć. Proś o siłę, byś dzisiaj przyjął Jego uzdrowienie i stawał się bardziej podobny do Niego.

Źródła: ewangelia.org; modlitwawdrodze.pl

Zostaw komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.