Ewangelia na 28 lutego 2018 z komentarzem

Ewangelia na dziś z 28.02.2018 wg św. Mateusza 20, 17-28 z komentarzem:

Mając udać się do Jerozolimy, Jezus wziął osobno Dwunastu i w drodze rzekł do nich: „Oto idziemy do Jerozolimy: tam Syn Człowieczy zostanie wydany arcykapłanom i uczonym w Piśmie. Oni skażą Go na śmierć i wydadzą Go poganom na wyszydzenie, ubiczowanie i ukrzyżowanie; a trzeciego dnia zmartwychwstanie”. Wtedy podeszła do Niego matka synów Zebedeusza ze swoimi synami i upadając Mu do nóg, o coś Go prosiła. On ją zapytał: „Czego pragniesz?”

Rzekła Mu: „Powiedz, żeby ci dwaj moi synowie zasiedli w Twoim królestwie jeden po prawej, a drugi po lewej Twej stronie”. Odpowiadając Jezus rzekł: „Nie wiecie, o co prosicie. Czy możecie pić kielich, który Ja mam pić?” Odpowiedzieli Mu: „Możemy”. On rzekł do nich: „Kielich mój pić będziecie. Nie do Mnie jednak należy dać miejsce po mojej stronie prawej i lewej, ale dostanie się ono tym, dla których mój Ojciec je przygotował”. Gdy dziesięciu to usłyszało, oburzyli się na tych dwóch braci.

A Jezus przywołał ich do siebie i rzekł: „Wiecie, że władcy narodów uciskają je, a wielcy dają im odczuć swą władzę. Nie tak będzie u was. Lecz kto by między wami chciał stać się wielkim, niech będzie waszym sługą. A kto by chciał być pierwszym między wami, niech będzie waszym niewolnikiem. Na wzór Syna Człowieczego, który nie przyszedł, aby Mu służono, lecz aby służyć i dać swoje życie na okup za wielu”.

Komentarz do Ewangelii 28 lutego:

Choć uczniowie już długi czas spędzili z Jezusem, choć byli Nim zachwyceni, wsłuchiwali się w Jego słowa, podziwiali czyny, to jednak nie potrafili przyswoić sobie Jego sposobu myślenia. Zaczęli się raczej pytać, co ja z tego będę miał? Jak mogę wykorzystać Jezusa do swoich celów? Czy takie pytania pojawiają się czasem w twojej głowie?

Sposób funkcjonowania społeczeństwa i kultury, w których jesteśmy zanurzeni determinuje nieraz o wiele bardziej niż przypuszczamy nasz sposób czytania Ewangelii. Łatwo jest przenosić obraz ziemskiej sławy, ludzkiej władzy na stosunki panujące w Królestwie Bożym. Skoro idziemy za Jezusem, chcielibyśmy mieć w tej sławie i władzy udział. Czy takie myślenie czasem ci towarzyszy?

Jezus zaprasza uczniów do ujęcia w swoje ręce Jego kielicha. Jest to kielich przemiany. Picie kielicha Jezusa to przechodzenie przez umieranie dla siebie do życia dla Boga i innych. Picie kielicha Jezusa to poszukiwanie dróg większej służby Bogu i człowiekowi. Czy chcesz pić z tego kielicha? Porozmawiaj z Jezusem o twoich pokusach, aby wykorzystać Ewangelię dla swoich korzyści. Proś go o czystość twoich intencji w twoich próbach życia dla Królestwa Bożego.

Źródła: ewangelia.org; modlitwawdrodze.pl

Like it.? Share it:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *