Ewangelia na 27 maja 2023 z komentarzem

Ewangelia na dziś z 27.05.2023 wg św. Jana 21, 20-25 z komentarzem:

Gdy Jezus zmartwychwstały ukazał się uczniom nad jeziorem Genezaret, Piotr, obróciwszy się, zobaczył idącego za sobą ucznia, którego miłował Jezus, a który to w czasie uczty spoczywał na Jego piersi i powiedział: „Panie, któż jest ten, który Cię zdradzi?” Gdy więc go Piotr ujrzał, rzekł do Jezusa: „Panie, a co z tym będzie?” Odpowiedział mu Jezus: „Jeżeli chcę, aby pozostał, aż przyjdę, to cóż tobie do tego? Ty pójdź za Mną!”

Rozeszła się wśród braci wieść, że uczeń ów nie umrze. Ale Jezus nie powiedział mu, że nie umrze, lecz: „Jeśli Ja chcę, aby pozostał, aż przyjdę, to cóż tobie do tego?” Ten właśnie uczeń daje świadectwo o tych sprawach, i on je opisał. A wiemy, że świadectwo jego jest prawdziwe. Jest ponadto wiele innych rzeczy, których Jezus dokonał, a które gdyby je szczegółowo opisać, to sądzę, że cały świat nie pomieściłby ksiąg, jakie trzeba by napisać.

Komentarz do Ewangelii na 27 maja:

Piotr wypytuje Jezusa o przyszłość Jana, jednak Zmartwychwstały nie zwierza mu się ze swoich zamiarów. Zachęca go, by nie interesował się za bardzo życiem innych ludzi, ale skupił swoją uwagę na drodze, którą sam ma do przejścia. Spróbuj zobaczyć, którym ludziom z twojego otoczenia poświęcasz za dużo uwagi. I pomyśl, czego potrzebujesz, aby zatroszczyć się bardziej o swoje wnętrze i iść drogą, do której zaprasza cię obecnie Jezus.

Tajemnicze słowa Jezusa o przyszłości Jana zostają nadinterpretowane przez pozostałych uczniów. Zostaje mu przypięta łatka tego, który miałby otrzymać dar nieśmiertelności. Nie ma to jednak pokrycia w rzeczywistości. Sposób, w jaki interpretujemy słowa innych, ma duży wpływ na to, jak później postrzegamy rzeczywistość. Co mogłoby ci pomóc, abyś aktywnie słuchał ludzi wokół siebie i właściwie interpretował to, co do ciebie mówią?

Jan wyraża swoją bezradność wobec zadania opisania całego dobra, którego dokonał Jezus w czasie swojego ziemskiego życia. Gdybyś dziś miał okazję dopisać do Ewangelii jedno wydarzenie ze swojego życia, w którym odkryłeś dobroć Boga, to co by to było? O czym opowiedziałbyś innym ludziom? Zastanów się przez chwilę. Na zakończenie zobacz, co najbardziej poruszyło cię w czasie tego rozważania. W spontanicznej modlitwie opowiedz o tym Jezusowi.

Źródło: modlitwawdrodze.pl

Zostaw komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *