Ewangelia na 27 lipca 2023 z komentarzem

Ewangelia na dziś z 27.07.2023 wg św. Mateusza 13, 10-17 z komentarzem:

Uczniowie przystąpili do Jezusa i zapytali: „Dlaczego mówisz do nich w przypowieściach?” On im odpowiedział: „Wam dano poznać tajemnice królestwa niebieskiego, im zaś nie dano. Bo kto ma, temu będzie dodane, i w nadmiarze mieć będzie; kto zaś nie ma, temu zabiorą nawet to, co ma. Dlatego mówię do nich w przypowieściach, że patrząc, nie widzą, i słuchając, nie słyszą ani nie rozumieją.

Tak spełnia się na nich przepowiednia Izajasza: „Słuchać będziecie, a nie zrozumiecie, patrzeć będziecie, a nie zobaczycie. Bo stwardniało serce tego ludu, ich uszy stępiały i oczy swe zamknęli, żeby oczami nie widzieli ani uszami nie słyszeli, ani swym sercem nie rozumieli, i nie nawrócili się, abym ich uzdrowił”.

Lecz szczęśliwe oczy wasze, że widzą, i uszy wasze, że słyszą. Bo zaprawdę, powiadam wam: Wielu proroków i sprawiedliwych pragnęło ujrzeć to, na co wy patrzycie, a nie ujrzeli; i usłyszeć to, co wy słyszycie, a nie usłyszeli”.

Komentarz do Ewangelii na 27 lipca:

Uczniowie pytają Jezusa o sens nauczania w przypowieściach. Bóg szuka drogi do rozumu i serca człowieka. Także do tego, które widzi tylko namacalną rzeczywistość i jej wymogi. Przypowieści pokazują logikę serca Boga, która jest często sprzeczna z naszą logiką rozumu. Syn marnotrawny, pracownicy ostatniej godziny, odnaleziona moneta… Co w tobie budzi ten brak sprawiedliwości rozumianej po ludzku?

Skoro „im nie dano”, wydaje się, że Bóg mniej obdarowuje niektórych ludzi. Tak wnioskuje nasz rozum a nie serce. Przecież to decyzja człowieka pozbawia go daru. Jednak Bóg wchodzi w naszą realną rzeczywistość i wykorzystuje to, czym żyjemy. Udziela się bezpośrednio lub przez drugiego człowieka. Zadaj sobie pytanie: Co wynoszę ze spotkań z drugim człowiekiem i co w nie wnoszę?

Jezus dzisiaj tak samo szuka drogi do serc. Ci, którym dano więcej są posłani do tych, którym nie dano. Czy traktujesz drugiego człowieka jak umiłowanego syna twojego Ojca? Przypomnij sobie zwykłych ludzi, którzy są teraz w potrzebie. Czy Jesteś zdolny do postępowania sprzecznego z duchem tego świata? Zastanów się dzisiaj, gdzie jest twoje miejsce w Bożym planie? Do czego czujesz się zaproszony? Porozmawiaj z Nim o tym, jak apostołowie.

Źródło: modlitwawdrodze.pl

Zostaw komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *