Ewangelia na 27 lipca 2018 z komentarzem

Ewangelia na dziś z 27.07.2018 wg św. Mateusza 13, 18-23 z komentarzem:

Jezus powiedział do swoich uczniów:„Posłuchajcie co znaczy przypowieść o siewcy. Do każdego, kto słucha słowa o królestwie, a nie rozumie go, przychodzi Zły i porywa to, co zasiane jest w jego sercu. Takiego człowieka oznacza ziarno posiane na drodze.

Posiane na miejsca skaliste oznacza tego, kto słucha słowa i natychmiast z radością je przyjmuje; ale nie ma w sobie korzenia, lecz jest niestały. Gdy przyjdzie ucisk lub prześladowanie z powodu słowa, zaraz się załamuje.Posiane między ciernie oznacza tego, kto słucha słowa, lecz troski doczesne i ułuda bogactwa zagłuszają słowo, tak że zostaje bezowocne.

Posiane w końcu na ziemię żyzną oznacza tego, kto słucha słowa i rozumie je. On też wydaje plon: jeden stokrotny, drugi sześćdziesięciokrotny, inny trzydziestokrotny”.

Komentarz do Ewangelii na 27 lipca:

W dzisiejszej Ewangelii ziarno posiane na drodze porywa zły duch. Każdego nowego dnia jesteś w drodze swojego życia i nieraz słyszysz Słowo Boże, czasami nawet głęboko cię dotyka. Co się z nim potem w tobie dzieje? Czy przypominasz je sobie, powracasz do niego, aby w tobie dojrzewało?

Ziarno posiane na miejscu skalistym nie miało korzenia. Brak korzenia może oznaczać brak łączności z samym sobą. Jesteś dziś zaproszony, aby przyjrzeć się sytuacji, gdy przestajesz być sobą. Kiedy w swojej codzienności zakładasz maski? W jakich sytuacjach grasz role? Wobec jakich osób stajesz się kimś innym? Zdradzasz wtedy siebie, bo rezygnujesz z bycia sobą. Ciernie zagłuszają słowo i pozostaje bezowocne. Zwróć uwagę na sytuacje, gdy płyniesz z prądem, działasz z automatu i nie jesteś zadowolony z tego, jak wygląda twoje życie. Pomyśl o jednej sytuacji, w której chciałbyś inaczej postąpić i od tego dziś zacznij! To będzie pierwszy krok w nowym kierunku.

Plon obfity wydaje człowiek, który słucha i rozumie Słowo. Odnosi je do swojego życia i współpracuje z łaską. Powierzając Bogu swoje życie, możesz zmierzyć się z trudnościami, zrzucić maskę, zrezygnować z odgrywania ról, otworzyć się na bycie sobą.

Źródła: modlitwawdrodze.pl

Like it.? Share it:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *