Ewangelia na 27 grudnia 2021 z komentarzem

Ewangelia na dziś z 27.12.2021 wg św. Jana 20, 2-8 z komentarzem:

Pierwszego dnia tygodnia Maria Magdalena pobiegła więc i przybyła do Szymona Piotra i do drugiego ucznia, którego Jezus kochał, i rzekła do nich:

«Zabrano Pana z grobu i nie wiemy, gdzie Go położono». Wyszedł więc Piotr i ów drugi uczeń i szli do grobu. Biegli oni obydwaj razem, lecz ów drugi uczeń wyprzedził Piotra i przybył pierwszy do grobu. A kiedy się nachylił, zobaczył leżące płótna, jednakże nie wszedł do środka.

Nadszedł potem także Szymon Piotr, idący za nim. Wszedł on do wnętrza grobu i ujrzał leżące płótna oraz chustę, która była na Jego głowie, leżącą nie razem z płótnami, ale oddzielnie zwiniętą na jednym miejscu. Wtedy wszedł do wnętrza także i ów drugi uczeń, który przybył pierwszy do grobu. Ujrzał i uwierzył.

Komentarz do Ewangelii na 27 grudnia

Biegli do grobu… Gdy po tragicznych wydarzeniach uczniowie myśleli, że wszystko się skończyło, dostali wiadomość o braku ciała Jezusa w grobie. Ta informacja pobudziła ich serca do biegu, który ostatecznie dał im ożywienie wiary. Czy w twojej wierze jest miejsce na bieg w poszukiwaniu Jezusa? Czy w chwilach zwątpienia dostrzegasz tlącą się w twoim sercu nadzieję?

Leżące płótna i zwinięta chusta… Jezus dał uczniom niespodziewany znak: po zmartwychwstaniu pościelił miejsce, w którym był położony. Rzeczy wielkie mogą być sygnalizowane przez małe, pozornie błahe. Czy uczysz się dostrzegać w codzienności znaki, przez które Pan chciałby zwrócić twoją uwagę na Jego cuda?

Ujrzał i uwierzył… W położeniu uczniów nadal istniały różne sposoby na wyjaśnienie zniknięcia ciała Jezusa. Jednak serce Jana skłoniło go do wiary w zmartwychwstanie Pana. Jan nie jest kontrprzykładem dla Tomasza. Uwierzył, gdy zobaczył pusty grób, a nie samego Jezusa. Do jakiej postawy jest ci bliżej – do roztrząsania argumentów za i przeciw zaufaniu Bogu? A może pragniesz pójść za podpowiedzią, którą podsuwa ci serce? Możesz podziękować teraz Zmartwychwstałemu za to spotkanie z Nim w modlitwie. Poproś o jej dobry owoc w twoim życiu.

Źródła: modlitwawdrodze.pl

Zostaw komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *