Ewangelia na 27 czerwca 2017 z komentarzem

Ewangelia na dziś z 27.06.2017 wg św. Mateusza 7, 6. 12-14 z komentarzem:

Jezus powiedział do swoich uczniów: «Nie dawajcie psom tego, co święte, i nie rzucajcie swych pereł przed świnie, by ich nie podeptały nogami, i obróciwszy się, nie poszarpały was samych.

Wszystko więc, co byście chcieli, żeby wam ludzie czynili, i wy im czyńcie. Albowiem to jest istota Prawa i Proroków.  Wchodźcie przez ciasną bramę. Bo szeroka jest brama i przestronna ta droga, która prowadzi do zguby, a wielu jest takich, którzy przez nią wchodzą.

Jakże ciasna jest brama i wąska droga, która prowadzi do życia, a mało jest takich, którzy ją znajdują!»

Komentarz do Ewangelii 27 czerwca:

W dzisiejszej Ewangelii widzimy przeciwstawienie dwóch dróg życia: jedna, którą symbolizuje perła, ciasna brama i wąska droga, prowadzi do życia. Przyjrzyj się temu, co w twoim życiu jest trudne, ale jednocześnie cenne, bo może właśnie to, co trudne w twoim życiu, jest tą wąską bramą.

Druga droga jest szeroka, grasują na niej psy i świnie. Przestronna brama prowadzi do zguby. To kierunek przeciwny drodze Jezusowej: to „poruszenie w kierunku rzeczy niskich i ziemskich, niepokój powodowany przez różne podniety i pokusy”. Jakie pokusy lub niepokoje dotyczą cię szczególnie i jak z nimi walczysz?

Jezus podaje kryterium działania: „Nie czyń drugiemu, co tobie nie miłe”. Czy potrafisz wczuwać się w sytuacje swoich bliskich i stawiać się na ich miejscu? Czy kochasz siebie i bliźnich? To drogowskaz do życia i świętości. Podziękuj Jezusowi za Jego Słowo i ofiaruj Mu jakiś jeden konkretny krok w stronę pełni życia, mimo że być może będzie on prowadzić przez wąską bramę.

Źródła: ewangelia.org; modlitwawdrodze.pl

Zostaw komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.