Ewangelia na 26 września 2022 z komentarzem

Ewangelia na dziś z 26.09.2022 wg św. Łukasza 9, 7-9 z komentarzem:

Uczniom Jezusa przyszła myśl, kto z nich jest największy.

Lecz Jezus, znając tę myśl w ich sercach, wziął dziecko, postawił je przy sobie i rzekł do nich: „Kto by to dziecko przyjął w imię moje, Mnie przyjmuje; a kto by Mnie przyjął, przyjmuje Tego, który Mnie posłał. Kto bowiem jest najmniejszy wśród was wszystkich, ten jest wielki”.

Wtedy przemówił Jan: „Mistrzu, widzieliśmy, jak ktoś w imię Twoje wypędzał złe duchy, i zaczęliśmy mu zabraniać, bo nie chodzi z nami”. Lecz Jezus mu odpowiedział: „Przestańcie zabraniać; kto bowiem nie jest przeciwko wam, ten jest z wami”.

Komentarz do Ewangelii na 26 września

Uczniowie Jezusa najpierw zastanawiali się, kto jest największy pośród nich. Następnie uznali za oczywiste, że najważniejsza jest ich grupa – kto do niej nie należy, nie może działać w Imieniu i mocy Boga. Przypomnij sobie sytuacje, w których chcesz być największy lub gdy za taką uważasz wspólnotę, do której należysz.

Jezus burzy wyobrażenia o własnej – indywidualnej czy grupowej – wielkości. Za wzór stawia dziecko, które jest poza hierarchią dorosłych. Nie jest ani wielkie, ani małe – jest po prostu sobą. Czy porównujesz się z innymi? Jeśli tak, to po co? Spróbuj szczerze sobie odpowiedzieć.

Przyjąć kogoś w Imię Jezusa, to przyjąć Jego samego. Zastanów się, czy potrafisz przyjąć w Imię Jezusa najpierw siebie? Te sfery życia, w których jesteś „największy”, jak i te, w których jesteś słaby. Po prostu takim, jakim chciał cię Bóg, dobry Ojciec. Słuchając kolejny raz tekstu Ewangelii, spróbuj zobaczyć Jezusa, który jest wolny wobec osądów i opinii ludzi i zaprasza cię, byś również żył w takiej wolności. Proszę Cię, Panie Jezu, bym żył w wolności Ducha Świętego, nie porównując się z innymi, lecz szukając zawsze Twojej woli.

Źródło: modlitwawdrodze.pl

Zostaw komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *