Ewangelia na 26 marca 2020 z komentarzem

Ewangelia na dziś z 26.03.2020 wg św. Jana 5, 31-47 z komentarzem:

Jezus powiedział do Żydów: „Gdybym Ja wydawał świadectwo o sobie samym, świadectwo moje nie byłoby prawdziwe. Jest ktoś inny, kto wydaje świadectwo o Mnie; a wiem, że świadectwo, które o Mnie wydaje, jest prawdziwe. Wysłaliście poselstwo do Jana i on dał świadectwo prawdzie. Ja nie zważam na świadectwo człowieka, ale mówię to, abyście byli zbawieni. On był lampą, co płonie i świeci, wy zaś chcieliście radować się krótki czas jego światłem.

Ja mam świadectwo większe od Janowego. Są to dzieła, które Ojciec dał Mi do wypełnienia; dzieła, które czynię, świadczą o Mnie, że Ojciec Mnie posłał. Ojciec, który Mnie posłał, On dał o Mnie świadectwo. Nigdy nie słyszeliście ani Jego głosu, ani nie widzieliście Jego oblicza; nie macie także Jego słowa, trwającego w was, bo wy nie uwierzyliście Temu, którego On posłał. Badacie Pisma, ponieważ sądzicie, że w nich zawarte jest życie wieczne: to one właśnie dają o Mnie świadectwo. A przecież nie chcecie przyjść do Mnie, aby mieć życie. Nie odbieram chwały od ludzi, ale poznałem was, że nie macie w sobie miłości Boga.

Przyszedłem w imieniu Ojca mego, a nie przyjęliście Mnie. Gdyby jednak przybył ktoś inny we własnym imieniu, to przyjęlibyście go. Jak możecie uwierzyć, skoro od siebie wzajemnie odbieracie chwałę, a nie szukacie chwały, która pochodzi od samego Boga? Nie sądźcie jednak, że to Ja was oskarżę przed Ojcem. Waszym oskarżycielem jest Mojżesz, w którym wy pokładacie nadzieję. Gdybyście jednak wierzyli Mojżeszowi, to i Mnie wierzylibyście. O Mnie bowiem on pisał. Jeżeli jednak jego pismom nie wierzycie, jakżeż moim słowom będziecie wierzyli?”

Komentarz do Ewangelii na 26 marca:

Bóg objawia w Piśmie Świętym, kim naprawdę jest Jezus. Jezus natomiast objawia, kim jest Bóg oraz kim jest człowiek. Czy poświęcasz czas i siły na to, aby poznać Jezusa? Czy interesuje cię tajemnica Jego Osoby? Co robisz, aby zgłębić tę tajemnicę?

W centrum życia Jezusa jest Ojciec, Jego wola i Jego chwała. Jezus przypomina, że należy szukać chwały, która pochodzi od Boga, nie zaś od ludzi. W jaki sposób szukasz uznania u ludzi, tej chwały, która tak naprawdę oddala od Boga?

Podobnie jak Jan Chrzciciel, a przede wszystkim Jezus Chrystus możesz być jaśniejącą lampą i świadkiem Bożej miłości. Do jakiego rodzaju świadectwa powołuje cię Pan już dzisiaj? Co masz zanieść tym, których dzisiaj spotkasz? Kończąc tę modlitwę, podziękuj za to, co sprawia, że wierzysz w Jezusa, że możesz Go poznawać i kochać. Przypomnij sobie osoby, które dzielą się z tobą Bożą miłością, i chwal Boga za to, że postawił je na twojej drodze.

Źródła: modlitwawdrodze.pl

Like it.? Share it:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *