Ewangelia na 25 września 2020 z komentarzem

Ewangelia na dziś z 25.09.2020 wg św. Łukasza 9, 18-22 z komentarzem:

Gdy raz Jezus modlił się na osobności, a byli z Nim uczniowie, zwrócił się do nich z zapytaniem: „Za kogo uważają Mnie tłumy?”

Oni odpowiedzieli: „Za Jana Chrzciciela; inni za Eliasza; jeszcze inni mówią, że któryś z dawnych proroków zmartwychwstał”. Zapytał ich: „A wy za kogo Mnie uważacie?” Piotr odpowiedział: „Za Mesjasza Bożego”. Wtedy surowo im przykazał i napomniał ich, żeby nikomu o tym nie mówili.

I dodał: „Syn Człowieczy musi wiele wycierpieć: będzie odrzucony przez starszyznę, arcykapłanów i uczonych w Piśmie; zostanie zabity, a trzeciego dnia zmartwychwstanie”.

Komentarz do Ewangelii na 25 września:

Pójście za Jezusem uzdalnia do zrozumienia prawdy o Nim. Piotr wraz z uczniami towarzyszył Jezusowi każdego dnia. Pozwalał na działanie łaski w swoim sercu. Dzięki temu nie snuł domysłów o tym, kim tak naprawdę jest Jezus – po prostu to wiedział. Czy twój styl życia pomaga ci lepiej poznać Boga?

Jezus tłumaczy uczniom, że świat nie zawsze jest gotów przyjąć prawdę o Bogu. Apostołowie mają rację, ale otaczający ich ludzie nie będą w stanie teraz tego zrozumieć. Czy czujesz, że czegoś ci brakuje, aby świadczyć o Jezusie z mądrością, czyli tak aby twoje słowa były odpowiednie do czasu, miejsca i osoby, z którą rozmawiasz?

Piotr, będąc uczniem Chrystusa, szedł Jego śladami do końca swojego życia. Posłany przez Ducha Świętego, by głosić Dobrą Nowinę, trafił przed sąd, został uwięziony – lecz mimo to nie przestawał mówić o Jezusie. W jaki sposób ty przyjmujesz – w rodzinie, w pracy, na studiach – różne reakcje na to, że żyjesz Ewangelią? Porozmawiaj z Jezusem o tym, dokąd cię dzisiaj posyła. W jakie miejsce szczególnie chce dotrzeć dzięki twoim słowom? Proś, aby były to słowa niosące miłość i nadzieję.

Źródła: modlitwawdrodze.pl

Zostaw komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *