Ewangelia na 25 sierpnia 2022 z komentarzem

Ewangelia na dziś z 25.08.2022 wg św. Mateusza 24, 42-51 z komentarzem:

Jezus powiedział do swoich uczniów: „Czuwajcie, bo nie wiecie, w którym dniu Pan wasz przyjdzie. A to rozumiejcie: Gdyby gospodarz wiedział, o jakiej porze nocy nadejdzie złodziej, na pewno by czuwał i nie pozwoliłby włamać się do swego domu. Dlatego i wy bądźcie gotowi, bo o godzinie, której się nie domyślacie, Syn Człowieczy przyjdzie. Któż jest tym sługą wiernym i roztropnym, którego pan ustanowił nad swoją służbą, żeby we właściwej porze rozdał jej żywność?

Szczęśliwy ów sługa, którego pan, gdy wróci, zastanie przy tej czynności. Zaprawdę, powiadam wam: Postawi go nad całym swoim mieniem. Lecz jeśli taki zły sługa powie sobie w duszy: „Mój pan się ociąga z powrotem”, i zacznie bić swoje współsługi, i będzie jadł i pił z pijakami, to nadejdzie pan tego sługi w dniu, kiedy się nie spodziewa, i o godzinie, której nie zna.

Każe surowo go ukarać i wyznaczy mu miejsce z obłudnikami. Tam będzie płacz i zgrzytanie zębów”.

Komentarz do Ewangelii na 25 sierpnia

Czuwaj, bo przyjdę jak złodziej – tak Jezus mówi dzisiaj do ciebie. Jak złodziej, czyli niespodziewanie, zaskakująco, niezgodnie z tym, co pierwotnie zamierzasz. Co czujesz, gdy słyszysz takie słowa, taką deklarację? Jaką masz gotowość, by rozpoznać Boga i pójść za Nim, nierzadko wbrew swoim planom?

Jezus wie, że Jego uczniowie zachowują się czasem jak dobrzy, a czasem jak źli słudzy. Potrafią wykazać się wiernością i dobrocią, ale też zejść z drogi miłości i zagubić sens Dobrej Nowiny. W jakich sytuacjach łatwiej ci być dobrym sługą? Kiedy z kolei widzisz, że wizja dobroci Bożej jest na tyle odległa, że łatwiej jest ulec pokusie zła?

Duch Święty troszczy się o każdą cząstkę świata. Jest również zaangażowany w życie nas wszystkich – zarówno tych czyniących dobro, jak i zło. Naszym wyborem jest, czy chcemy się do Niego zwracać z prośbą, by wspierał nas w drodze życia. Słuchając raz jeszcze przypowieści Jezusa, pozwól Duchowi Świętemu, by wskazał ci, co w niej jest dzisiaj dla ciebie najważniejsze. Opowiedz Jezusowi jak dobremu przyjacielowi, co szczególnie poruszyło cię w dzisiejszej modlitwie.

Źródło: modlitwawdrodze.pl

Zostaw komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.