Ewangelia na 25 października 2023 z komentarzem

Ewangelia na dziś z 25.10.2023 wg św. Łukasza 12, 35-38 z komentarzem:

Jezus powiedział do swoich uczniów: „To rozumiejcie, że gdyby gospodarz wiedział, o której godzinie przyjść ma złodziej, nie pozwoliłby włamać się do swego domu. Wy też bądźcie gotowi, gdyż o godzinie, której się nie domyślacie, Syn Człowieczy przyjdzie”. Wtedy Piotr zapytał: „Panie, czy do nas mówisz tę przypowieść, czy też do wszystkich?” Pan odpowiedział: „Któż jest owym rządcą wiernym i roztropnym, którego pan ustanowi nad swoją służbą, żeby rozdawał jej żywność we właściwej porze? Szczęśliwy ten sługa, którego pan, powróciwszy, zastanie przy tej czynności. Prawdziwie powiadam wam: Postawi go nad całym swoim mieniem.

Lecz jeśli sługa ów powie sobie w sercu: Mój pan się ociąga z powrotem, i zacznie bić sługi i służące, a przy tym jeść, pić i upijać się, to nadejdzie pan tego sługi w dniu, kiedy się nie spodziewa, i o godzinie, której nie zna; surowo go ukarze i wyznaczy mu miejsce z niewiernymi. Ów sługa, który poznał wolę swego pana, a nic nie przygotował i nie uczynił zgodnie z jego wolą, otrzyma wielką chłostę. Ten zaś, który nie poznał jego woli, a uczynił coś godnego kary, otrzyma małą chłostę. Komu wiele dano, od tego wiele wymagać się będzie; a komu wiele powierzono, tym więcej od niego żądać będą”.

Komentarz do Ewangelii na 25 października:

Przypowieść, w której Jezus wyjaśnia sens i wartość naszego życia, dotyczy powołania. Tym, który powołuje, jest Pan. On też wyznacza obowiązki, On obdarza zaufaniem. Sługa, wierny powierzonemu zadaniu, otrzymuje w nagrodę znacznie więcej. Pomyśl o sytuacjach, w których wytrwałość przyniosła ci piękną nagrodę. Co wtedy czułeś?

Czasami życie wydaje nam się nużące i niesprawiedliwe, a ludzie wokół nas drażnią. Podobnie jak sługa z przypowieści łatwiej ulegamy wtedy żądzom i frustracjom. Jezus skupia uwagę na potrzebie czujności, aby ani te trudności, ani nieuporządkowane przywiązania nie „włamały się” i nie skradły tego, co najważniejsze.

Porozmawiaj z Panem Jezusem o tym, co uważasz za sens swojego życia, za swój skarb. Nie oceniaj się, przyjrzyj się temu razem z Nim. Pamiętaj, że nie musisz się Go bać, Jezus nie osądza.

Źródło: modlitwawdrodze.pl

Zostaw komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *