Ewangelia na 25 października 2020 z komentarzem

Ewangelia na dziś z 25.10.2020 wg św. Mateusza 22, 34-40 z komentarzem:

Gdy faryzeusze posłyszeli, że zamknął usta saduceuszom, zebrali się razem, a jeden z nich, uczony w Prawie, wystawiając Go na próbę, zapytał:

«Nauczycielu, które przykazanie w Prawie jest największe?» On mu odpowiedział: «„Będziesz miłował Pana Boga swego całym swoim sercem, całą swoją duszą i całym swoim umysłem”. To jest największe i pierwsze przykazanie. Drugie podobne jest do niego: „Będziesz miłował swego bliźniego jak siebie samego”.

Na tych dwóch przykazaniach zawisło całe Prawo i Prorocy».

Komentarz do Ewangelii na 25 października:

Jezus mówi o najważniejszym przykazaniu: o miłości do Boga. Patrząc na siebie, zastanów się, co dla ciebie znaczy kochać Boga całym sercem, duszą i umysłem. Czy ma to jakieś konkretne odniesienie do twojego życia? Czy szukasz tej miłości?

Swojego bliźniego masz kochać jak siebie samego. Ale jak kochać siebie? Przecież tyle słyszy się o egoizmie. Chodzi o to, by praktykować wobec siebie dobro, które nie czyni nas egoistami, lecz ludźmi dojrzałymi duchowo.

Dopiero gdy nauczymy się miłować siebie roztropnie, będziemy potrafili kochać innych, obdarzając ich miłością prawdziwą. Będzie to miłość w żaden sposób niewypaczona. Proś, by Duch Święty obdarzał cię miłością i uczył prawdziwie kochać Boga, siebie i bliźniego.

Źródła: modlitwawdrodze.pl

Zostaw komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *