Ewangelia na 25 lipca 2023 z komentarzem

Ewangelia na dziś z 25.07.2023 wg św. Mateusza 20, 20-28 z komentarzem:

Wtedy podeszła do Niego matka synów Zebedeusza ze swoimi synami i oddawszy Mu pokłon, o coś Go prosiła. On ją zapytał: „Czego pragniesz?” Rzekła Mu: „Powiedz, żeby ci dwaj moi synowie zasiedli w Twoim królestwie jeden po prawej, a drugi po lewej Twej stronie”. Odpowiadając zaś, Jezus rzekł: „Nie wiecie, o co prosicie. Czy możecie pić kielich, który Ja mam pić?” Odpowiedzieli Mu: „Możemy”.

On rzekł do nich: „Kielich mój wprawdzie pić będziecie. Nie do Mnie jednak należy dać miejsce po mojej stronie prawej i lewej, ale dostanie się ono tym, dla których mój Ojciec je przygotował”. Gdy usłyszało to dziesięciu pozostałych, oburzyli się na tych dwóch braci.

Lecz Jezus przywołał ich do siebie i rzekł: „Wiecie, że władcy narodów uciskają je, a wielcy dają im odczuć swą władzę. Nie tak będzie u was. Lecz kto by między wami chciał stać się wielkim, niech będzie waszym sługą. A kto by chciał być pierwszy między wami, niech będzie niewolnikiem waszym, tak jak Syn Człowieczy, który nie przyszedł, aby Mu służono, lecz aby służyć i dać swoje życie jako okup za wielu”.

Komentarz do Ewangelii na 25 lipca:

W uczniach wciąż nie obumarły ziemskie iluzje dotyczące królowania Jezusa oraz swoich możliwości z tym związanych. Niektórzy chcą załatwić sobie pierwsze miejsca w wymyślonym przez siebie królestwie. Chcą być pierwsi wśród pozostałych. Spójrz, jakie jest twoje podejście do bliźniego? Czy określiłbyś siebie jako osobę służącą, czy oczekującą na służbę ze strony innych? Przypomnij sobie konkretne wydarzenia z twojego życia, które pomogą ci to rozstrzygnąć.

Jezus wie, że nie chodzi im o wielkość według logiki Królestwa Bożego. Chcą być wielcy na wzór pogańskich władców, którzy panują poprzez przemoc i postawę wyższości. Oznajmia więc, co oznacza być wielkim w Królestwie Boga. Aby Królestwo Boga mogło się uwidocznić, trzeba stać się sługą miłości dla ludzi. Spróbuj zobaczyć: jaka jest najgłębsza motywacja twojej służby? Czy jest ona skierowana na uwidocznienie Królestwa Bożego? Czy jednak znajdujesz w niej domieszki próżnej chwały: głodu bycia dowartościowanym, chwalonym lub podziwianym?

Służbą Jezusa jest służba powrotu człowieka do jego Stwórcy. Jest ona wymowna, bogata w cuda, towarzyszy jej moc, ale jednocześnie jest łagodna, cierpliwa, nawołująca. Jak byś scharakteryzował swoją służbę? Czy jest ona natrętna, czy raczej delikatna; uszczęśliwiająca na siłę, czy dyskretna? W ciszy serca powtarzaj słowa psalmisty: „Postąp ze sługą swoim według swej łaskawości i naucz mnie Twoich ustaw! Jestem Twoim sługą, daj mi zrozumienie, bym poznał Twoje napomnienia”.

Źródło: modlitwawdrodze.pl

Zostaw komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *