Ewangelia na 25 kwietnia 2020 z komentarzem

Ewangelia na dziś z 25.04.2020 wg św. Marka 16, 15-20 z komentarzem:

Jezus, ukazawszy się Jedenastu, powiedział do nich:

„Idźcie na cały świat i głoście Ewangelię wszelkiemu stworzeniu! Kto uwierzy i przyjmie chrzest, będzie zbawiony; a kto nie uwierzy, będzie potępiony. Te zaś znaki towarzyszyć będą tym, którzy uwierzą: w imię moje złe duchy będą wyrzucać, nowymi językami mówić będą; węże brać będą do rąk, i jeśliby co zatrutego wypili, nie będzie im szkodzić. Na chorych ręce kłaść będą, a ci odzyskają zdrowie”.

Po rozmowie z nimi Pan Jezus został wzięty do nieba i zasiadł po prawicy Boga. Oni zaś poszli i głosili Ewangelię wszędzie, a Pan współdziałał z nimi i potwierdzał naukę znakami, które jej towarzyszyły.

Komentarz do Ewangelii na 25 kwietnia:

Jezusowe posłannictwo pełne jest dynamizmu, ruchu, życia. Nie ma w nim miejsca na stagnację, bezruch, martwotę. Pan wzywa każdego, aby w tym dynamizmie uczestniczył. Mówi: ”Idźcie!” A ty – czy jesteś w drodze? Czy jest w tobie Boże życie i dynamizm ucznia?

Jezus obiecuje uczniom, że ich działaniu będą towarzyszyć znaki. Ta obietnica jest dana także i tobie. Znak jest dany po to, aby cię umocnić, jest dowodem troskliwości Boga o ciebie i o tych, do których cię posyła. Przypomnij sobie to, czym zostałeś obdarowany wczoraj i dziś. Podziękuj za to.

Posłuchaj jeszcze raz Ewangelii. Poczuj się zaproszony do wspólnoty ludzi posłanych przez Jezusa. On chce się tobą posługiwać tam, gdzie żyjesz, pracujesz i odpoczywasz. Do niektórych miejsc i osób tylko ty możesz dotrzeć z Dobrą Nowiną. Czy domyślasz się, jakie to mogą być miejsca i jacy ludzie? Powierzaj Jezusowi swoje dobre pragnienia. Możesz poprosić Go, abyś po prostu poczuł się dzisiaj posłanym, Jego apostołem.

Źródła: modlitwawdrodze.pl

Zostaw komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *