Ewangelia na 25 czerwca 2021 z komentarzem

Ewangelia na dziś z 25.06.2021 wg św. Mateusza 8, 1-4 z komentarzem:

Gdy Jezus zszedł z góry, postępowały za Nim wielkie tłumy.

A oto podszedł trędowaty i upadł przed Nim, mówiąc: „Panie, jeśli chcesz, możesz mnie oczyścić”.

Jezus wyciągnął rękę, dotknął go i rzekł: „Chcę, bądź oczyszczony!” I natychmiast został oczyszczony z trądu. Jezus powiedział do niego: „Uważaj, nie mów o tym nikomu, ale idź, pokaż się kapłanowi i złóż ofiarę, którą przepisał Mojżesz, na świadectwo dla nich”.

Komentarz do Ewangelii na 25 czerwca:

Życie trędowatego jest pełne ograniczeń, zarówno ze względu na fizyczne dolegliwości, jak pewnie na psychiczną i społeczną izolację. Wydaje się, że trędowaty zdaje sobie sprawę ze swojego stanu i życia, jakie musi prowadzić z powodu choroby. Czy doświadczyłeś takiego stanu? Jak się wtedy czułeś?

Trędowaty pragnie uzdrowienia i wie, że o własnych siłach nie da rady tego zrobić. Ta bezradność okazuje się pierwszym krokiem do zmiany. Jest uwalniająca dla niego samego oraz daje szansę na działanie Jezusowi. Czy masz w sobie zgodę na przeżywanie bezradności?

Jezus wchodzi życie trędowatego, kiedy ten w swojej bezradności prosi Go o pomoc. Choroba i zawierzenie to pierwsze kroki do spotkania z Jezusem. Jego uzdrawiająca miłość pomaga żyć choremu na nowo. Czy masz przekonanie, że Bóg działa w twoim życiu i przeciwności losu mogą być wykorzystane dla twojego dobra? Poproś Boga o ufność, że trudności w życiu służą dla twojego postępu i pośród nich możesz spotkać Boga.

Źródła: modlitwawdrodze.pl

Zostaw komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.