Ewangelia na 24 stycznia 2021 z komentarzem

Ewangelia na dziś z 24.01.2021 wg św. Marka 1, 14-20 z komentarzem:

Gdy Jan został uwięziony, Jezus przyszedł do Galilei i głosił Ewangelię Bożą.

Mówił: „Czas się wypełnił i bliskie jest królestwo Boże. Nawracajcie się i wierzcie w Ewangelię!” Przechodząc obok Jeziora Galilejskiego, ujrzał Szymona i brata Szymonowego, Andrzeja, jak zarzucali sieć w jezioro; byli bowiem rybakami. I rzekł do nich Jezus: „Pójdźcie za Mną, a sprawię, że się staniecie rybakami ludzi”. A natychmiast, porzuciwszy sieci, poszli za Nim.

Idąc nieco dalej, ujrzał Jakuba, syna Zebedeusza, i brata jego, Jana, którzy też byli w łodzi i naprawiali sieci. Zaraz ich powołał, a oni, zostawiwszy ojca swego, Zebedeusza, razem z najemnikami w łodzi, poszli za Nim.

Komentarz do Ewangelii na 24 stycznia:

Gdy Jan został uwięziony, Jezus zaczął głosić Ewangelię. Kiedy prorokowi zamykane są usta, wówczas sam Bóg znajduje wyjście, aby świat mógł usłyszeć o Jego miłości. Przypomnij sobie historię zbawienia: patriarchów, działalność proroków, Boże cuda podczas wędrówki Izraelitów, głos Jana Chrzciciela na pustyni, a potem misję Syna Bożego kontynuowaną przez apostołów. To swoista sztafeta zbawienia, wytrwałe szukanie człowieka przez Ojca. Na ile pozwalasz się Bogu odnaleźć?

Jezus, doskonały Syn Ojca, powołuje uczniów. A oni natychmiast porzucają wszystko i idą za Nim. Ci ludzie poszli za Jezusem, nie oglądając się za siebie. Nie oznacza to, że nie przeżywali trudności. Ich późniejsza historia jest pełna wątpliwości, upadków, zwykłej ludzkiej małostkowości. Ale to ich wybrał Pan. Jak ty idziesz za Jezusem? Potrafisz dla Niego porzucać wszystko, czy może wciąż oglądasz się za siebie?

Patrząc na scenę powołania uczniów, zapytaj Pana, do jakiej misji – w tym odbywającym się przez wieki pochodzie uczniów – wybrał ciebie. Jezus nie niszczy piękna ludzkiego życia ani naszych naturalnych talentów. On wynosi je na wyższy poziom. Z poławiacza ryb czyni rybaka ludzi, z rolnika – ogrodnika pielęgnującego ziarno Słowa, z lekarza ciał – lekarza dusz. Do czego Jezus zaprasza ciebie? Proś Pana o odwagę zaufania właśnie Jemu. Skoro powołał cię do życia, to wyposażył cię też w talenty i łaskę, potrzebne do zwycięstwa w sztafecie Dobrej Nowiny.

Źródła: modlitwawdrodze.pl

Zostaw komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *