Ewangelia na 24 sierpnia 2022 z komentarzem

Ewangelia na dziś z 24.08.2022 wg św. Jana 1, 45-51 z komentarzem:

Filip spotkał Natanaela i powiedział do niego: „Znaleźliśmy Tego, o którym pisał Mojżesz w Prawie i Prorocy – Jezusa, syna Józefa, z Nazaretu”. Rzekł do niego Natanael: „Czy może być co dobrego z Nazaretu?” Odpowiedział mu Filip: „Chodź i zobacz”. Jezus ujrzał, jak Natanael podchodzi do Niego, i powiedział o nim: „Oto prawdziwy Izraelita, w którym nie ma podstępu”. Powiedział do Niego Natanael: „Skąd mnie znasz?”

Odrzekł mu Jezus: „Widziałem cię, zanim cię zawołał Filip, gdy byłeś pod figowcem”. Odpowiedział Mu Natanael: „Rabbi, Ty jesteś Synem Bożym, Ty jesteś Królem Izraela!” Odparł Mu Jezus: „Czy dlatego wierzysz, że powiedziałem ci: Widziałem cię pod figowcem? Zobaczysz jeszcze więcej niż to”.

Potem powiedział do niego: „Zaprawdę, zaprawdę, powiadam wam: Ujrzycie niebiosa otwarte i aniołów Bożych wstępujących i zstępujących nad Syna Człowieczego”.

Komentarz do Ewangelii na 24 sierpnia

Tekst dzisiejszej Ewangelii opisuje powołanie Natanaela, nam bardziej znanego jako Bartłomiej. Ten prawdziwy Izraelita, który żyje Prawem Mojżeszowym i nauczaniem proroków, zostaje zauważony przez Jezusa. Spróbuj wyobrazić sobie to Jezusowe spojrzenie, które otwiera na nowość, prowadzi do wyznania wiary oraz odkrycia możliwości owego „jeszcze więcej”. Co możesz powiedzieć o twoim doświadczaniu spojrzeń pełnych miłości, zapraszających do czegoś więcej w życiu?

Zauważ, że Natanael na początku ma obiekcje w stosunku do wieści przyniesionych przez Filipa. „Czy może być co dobrego z Nazaretu?”. Wydaje się nie do pomyślenia, a co więcej w niezgodzie z Pismem, aby oczekiwany od Boga Zbawca pochodził z tak mało znaczącego miejsca jak Nazaret. Bóg zdaje się nie przejmować jednak ludzkimi uprzedzeniami. Działa inaczej, niż się tego po Nim spodziewamy. Co możesz powiedzieć o działaniu Boga w twoim życiu?

Dla Natanaela wieść Filipa o odnalezieniu Mesjasza jest początkiem jego przygody z Chrystusem. Nie wystarcza mu jednak samo świadectwo innych. By uwierzyć, potrzebuje osobistego spotkania. „Chodź i zobacz” – to zaproszenie, które leży u podstaw naszej wiary. Przyjęte od innych, prowadzi do bezpośredniego spotkania z Panem. Przez kogo zaprasza cię dziś Chrystus? Dokąd pójdziesz, aby pozwolić się Mu odnaleźć? Porozmawiaj z Jezusem o tym, co jest dla ciebie ważne w spotkaniu z Nim. Jeśli chcesz, możesz podziękować Mu za to, co od Niego otrzymujesz.

Źródło: modlitwawdrodze.pl

Zostaw komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.