Ewangelia na 24 sierpnia 2018 z komentarzem

Ewangelia na dziś z 24.08.2018 wg św. Jana 1, 45-51 z komentarzem:

Filip spotkał Natanaela i powiedział do niego: «Znaleźliśmy Tego, o którym pisał Mojżesz w Prawie i Prorocy – Jezusa, syna Józefa, z Nazaretu». Rzekł do niego Natanael: «Czy może być co dobrego z Nazaretu?» Odpowiedział mu Filip: «Chodź i zobacz».

Jezus ujrzał, jak Natanael podchodzi do Niego, i powiedział o nim: «Oto prawdziwy Izraelita, w którym nie ma podstępu». Powiedział do Niego Natanael: «Skąd mnie znasz?» Odrzekł mu Jezus: «Widziałem cię, zanim cię zawołał Filip, gdy byłeś pod figowcem». Odpowiedział Mu Natanael: «Rabbi, Ty jesteś Synem Bożym, Ty jesteś Królem Izraela!»

Odparł Mu Jezus: «Czy dlatego wierzysz, że powiedziałem ci: Widziałem cię pod figowcem? Zobaczysz jeszcze więcej niż to». Potem powiedział do niego: «Zaprawdę, zaprawdę, powiadam wam: Ujrzycie niebiosa otwarte i aniołów Bożych wstępujących i zstępujących nad Syna Człowieczego».

Komentarz do Ewangelii na 24 sierpnia:

Patrząc na dzisiejszy tekst Ewangelii, widzimy, że kiedy apostołowie chcieli spotkać Jezusa, szukali Go. Choć może nie wiedzieli do końca, kogo szukają. Pragnienie spotkania Jezusa powinno być obecne w życiu każdej wierzącej osoby. Czy w tobie jest obecne takie pragnienie?

Spotkanie Jezusa sprawia, że pragniemy podzielić się tym faktem z innymi. Nie możemy zostawić tego tylko dla siebie. Mamy głosić Jezusa. Jak? Tak jak potrafimy. Słowem, czynem. My nie wiemy, w jaki sposób dotrzemy najlepiej do drugiego człowieka. My możemy się tylko dzielić. Czy dzielisz się swoimi spotkaniami z Jezusem z innymi?

Jezus jest tym, który wie, jak dotrzeć do drugiej osoby. Wiedział, jak poruszyć Natanaela, by ten w Niego uwierzył. Wiedział, jak poruszyć ciebie. Ale zawsze można odrzucić Boże wołanie. Pójść w inną stronę. Czy jesteś otwarty na te Boże pomysły? Dla Jezusa mógłbyś zrobić wszystko? Poproś Jezusa o wytrwałość w słuchaniu natchnień Ducha Świętego. O siły w kroczeniu drogą, którą wybierać mamy każdego dnia.

Źródła: modlitwawdrodze.pl

Zostaw komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *