Ewangelia na 24 października 2021 z komentarzem

Ewangelia na dziś z 24.10.2021 wg św. Marka 10,46b-52 z komentarzem:

Gdy Jezus wraz z uczniami i sporym tłumem wychodził z Jerycha, niewidomy żebrak, Bartymeusz, syn Tymeusza, siedział przy drodze.

A słysząc, że to jest Jezus z Nazaretu, zaczął wołać: „Jezusie, Synu Dawida, ulituj się nade mną!” Wielu nastawało na niego, żeby umilkł. Lecz on jeszcze głośniej wołał: „Synu Dawida, ulituj się nade mną!” Jezus przystanął i rzekł: „Zawołajcie go”. I przywołali niewidomego, mówiąc mu: „Bądź dobrej myśli, wstań, woła cię”.

On zrzucił z siebie płaszcz, zerwał się na nogi i przyszedł do Jezusa. A Jezus przemówił do niego: „Co chcesz, abym ci uczynił?” Powiedział Mu niewidomy: „Rabbuni, żebym przejrzał”. Jezus mu rzekł: „Idź, twoja wiara cię uzdrowiła”. Natychmiast przejrzał i szedł za Nim drogą.

Komentarz do Ewangelii na 24 października

Bartymeusz całkowicie zależał od innych. Nie tylko od pieniędzy, które dawali mu w jałmużnie, ale także od ich wzroku. Opierał się w życiu na tych dwóch rzeczach i nie mógł się bez nich obyć. Człowiek często znajduje sobie jakieś „podpórki”, mające mu pomagać w codzienności. Czasem jest to inna osoba, czasem bezpieczeństwo finansowe, zdrowie czy nawet pocieszenia na modlitwie. A czym ty się podpierasz?

Sytuacja dla ślepego żebraka staje się tragiczna, kiedy szuka on wyzwolenia z niemocy. Jego dotychczasowe „podpórki” zwracają się przeciwko niemu i zaczynają go uciszać. Nagle czuje, że Bóg zabrał mu wszystkie pomoce, a nawet, że stały się one przeszkodami. Udało ci się doświadczyć już takiej sytuacji z twoimi podpórkami? Jaka była twoja reakcja? Bartymeusz, mimo wszystko, dalej wołał.

Jezus zareagował na błagalny krzyk, ale dopiero, gdy syn Tymeusza był pewien, że już nie chce żyć w zależności. I przywrócił mu pełną swobodę. A uzdrowiony w świeżo uzyskanej wolności poszedł za Panem, zaczął Go naśladować. Wysłuchaj Ewangelii jeszcze raz i zastanów się, jak możesz w większej wolności podążać za Chrystusem… Poproś Pana na koniec, aby zawsze wyzwalał cię od zniewoleń, które na siebie nakładasz.

Źródła: modlitwawdrodze.pl

Like it.? Share it:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *