Ewangelia na 24 maja 2018 z komentarzem

Ewangelia na dziś z 24.05.2018 wg św. Marka 14, 22-25 z komentarzem:

W pierwszy dzień Przaśników, kiedy ofiarowywano Paschę, Jezus, gdy jedli, wziął chleb, odmówił błogosławieństwo, połamał i dał uczniom, mówiąc: «Bierzcie, to jest Ciało moje». Potem wziął kielich i odmówiwszy dziękczynienie, dał im, i pili z niego wszyscy.

I rzekł do nich: «To jest moja Krew Przymierza, która za wielu będzie wylana.

Zaprawdę, powiadam wam: Odtąd nie będę już pił napoju z owocu winnego krzewu aż do owego dnia, kiedy pić będę go nowy w królestwie Bożym»

Komentarz do Ewangelii na 24 maja:

Wszechpotężny Bóg oddaje się jako człowiek w twoje ręce i możesz z Nim zrobić dosłownie co zechcesz. Możesz Go zdeptać, zniszczyć, połamać jeszcze bardziej. Ale też możesz Go przyjąć z radością, z pokorą, ze czcią, z uśmiechem lub z pieśnią.

Jezus nie tylko oddaje w twoje ręce swoje Ciało, ale wylewa zamiast ciebie swoją Krew. Krew jest symbolem życia, a jej wylanie oznacza śmierć. Dlatego ilekroć przyjmujesz Komunię, uczestniczysz w wydarzeniach na Golgocie, gdzie Bóg oddał za ciebie swoje życie. Możesz tam być tak jak uczeni w Prawie, oskarżyciele lub zwykli gapie albo jak św. Jan czy Maria Magdalena. Zastanów się, do kogo spod Golgoty najbardziej się upodobniasz.

Jezusowe wydanie się w twoje ręce i Jego śmierć za ciebie poprzedzają Jego przemianę i wejście do Królestwa Bożego. Tak naprawdę są Jego zaproszeniem. Zaproszeniem, aby ta przemiana stała się także twoją przemianą. Aby twoje życie było pełne, wieczne i nowe. Tylko, czy ty chcesz, aby On przemieniał twoje życie? Pomyśl o tym szczerze. Eucharystia nie jest jedynym sposobem jednoczenia się z Chrystusem, ale jest sposobem najpełniejszym. Dlatego warto podziękować za każdą możliwość uczestniczenia w niej.

Źródła: modlitwawdrodze.pl

Zostaw komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *